Zone — Jrg. 9 (september 2010) Nr. 3

2 Werkhoek
WERKHOEK

3 ‘Een gemengde school is goed voor de ontwikkeling van kinderen’
FORUM
Reactie op de uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

4 Spelend groot worden

THEORIE EN PRAKTIJK
Barbara Nellestijn
Het werkplan voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de onder- en bovenbouw is steeds verder uitgewerkt. Sinds 1997 werken tevens peutergroepen met OGO (Startblokken van Basisontwikkeling). Inmiddels zijn ook steeds meer kinderdagverblijven ge•nteresseerd in het concept. Maar hoe ziet OGO er uit voor kinderen van nul tot vier? Welke ontwikkeling maken deze kinderen door en hoe kun je daar als pedagogisch medewerker, leidster of leerkracht op inspelen? In dit eerste artikel verkent Barbara Nellestijn deze vragen. Het artikel dat volgt (pag. 8 in dit nummer van Zone), geschreven door Mieke van de Kop en Irene Staal, laat zien hoe SKE kinderopvang sinds twee jaar met 22 locaties Startblokken invoert.

8 Startblokken in de kinderopvang
THEORIE EN PRAKTIJK
Mieke kop en Irene Staal
SKE is een stichting voor kinderopvang waaraan 22 locaties zijn verbonden. Ruim twee jaar geleden zijn zij gestart met de invoering van Startblokken van Basisontwikkeling. Mieke van de Kop en Irene Staal doen verslag.

11 Een lege agenda en een vol hoofd
SCHUURPAPIER
Bea Pompert
Leerkrachten zijn uren per week kwijt aan het vergaderen over van alles en nog wat. Eigenlijk zou een agenda van een leerkracht gevuld moeten zijn met afspraken die het hoofd vullen met inspirerende levensvatbare idee‘n voor morgen.

12 Het verbinden van de vijf impulsen aan reken-wiskundeactiviteiten
WERK IN UITVOERING
Ester van Oers
In Zone van maart 2010 liet Isabelle Vingerhoets zien hoe je de vijf didactische impulsen binnen het spel van jonge kinderen kunt inzetten. In dit artikel richten we de pijlen op reken-wiskundeactiviteiten. In groep 2-3 is een thema over kunst. Ester van Oers laat zien hoe je de leerkracht binnen dit thema de vijf didactische impulsen verbindt aan het ontwerpen van echte activiteiten.

15 You never walk alone…
WERK IN UITVOERING
Bert van Oers
Met het overlijden van Jaques Carpay begin maart 2010 is een opmerkelijk man van ons heengegaan. Hij was van 1977 tot 1993 hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de VU en heeft aan de wieg gestaan van het OGO-concept. In dit artikel beschrijft Bert van Oers aan de hand van enkele uitspraken van Carpay diens visie op de taak van de onderwijspedagogiek en de boodschap die daarvan uitgaat voor het verdere werk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

18 Spelen experimenteren, onderzoeken en weer spelen
WERK IN UITVOERING
Mirjam Hoogland
Mirjam Hoogland, leerkracht van groep 1-2 van basisschool Leren met Plezier in Almere Buiten, wil er zog voor dragen dat er in het thema veel manipulerend spel mogelijk is. Ze kiest daartoe voor het thema ‘Water’. In dit artikel beschrijft ze verschillende activiteiten in dit thema en de waarde daarvan voor de ontwikkeling van de kinderen.

22 Geef mij de ruimte maar!
WERK IN UITVOERING
Chiel van der Veen, Marcel Staring & Janneke Hagenaar
In Capelle aan den IJssel organiseren Marcel Staring, Janneke Hagenaar en Chiel van der Veen in de zomervakantie een zomerschool, waarin techniek een prominente plaats inneemt. In dit artikel beschrijven ze hoe ze een week lang met kinderen op ontwikkelingsgerichte wijze aan het werk zijn gegaan en wat dat opleverde.

25 Een pedagogisch aan bod voor driejarigen?
BERICHTEN
Bert van Oers
Een aantal maanden geleden heeft de Onderwijsraad zijn advies uitgebracht over de inhoud en vormgeving van de voor- en vroegschoolse periode met de titel ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool'(Onderwijsraad, 2010). Bert van Oers geeft zijn mening over dit rapport.

27 We hebben het goed op de rails

WERK IN UITVOERING
Elly Geers, Greet van Hardeveld, Esther Innemee & Janneke Hagenaar
“Ga je mee?” De leidsters van peuterspeelzaal Het Visnet in Elst gaan graag met de peuters op stap. De peuters zijn het gewend om er met Greet, Elly en Esther op uit te gaan. De uitstapjes leveren altijd wat op, zoals dit beeldverhaal laat zien.

30
Opleiden in Ontwikkelingsgericht perspectief
BOEKSIGNALERING
Piet-Hein van de Ven


3
1 Tien minuten over
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Eva Kaptein
We hebben nog tien minuten voordat we naar huis gaan. Worden dit tien waardeloze minuten waarin ik heel langzaam alle spullen uitdeel of…

32 Agenda