Op het Onderwijstijdschriftenplein treft u een bundeling van inhoudsopgaven van 50 actuele onderwijstijdschriften. Het biedt overzicht op actuele landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en de onderwijsadvisering. Via het zoeksysteem selecteert u gemakkelijk de bronnen die voor u relevant zijn. Wij streven ernaar zoveel mogelijk bronnen ook digitaal te ontsluiten. Van een groot aantal geselecteerde artikelen uit de tijdschriften worden samenvattingen gemaakt voor in de Onderwijsdatabank. Abonnees  van deze databank kunnen de volledige samenvatting lezen, niet-abonnees zien een gedeelte.
(Voor een los abonnement dient u zich te wenden tot de redactie/uitgever van het betreffende onderwijstijdschrift.) Bent u uitgever en wilt u uw onderwijstijdschrift ontsluiten via de Onderwijsdatabank? Neem contact met ons op en ontdek de voordelen!!
Noot van de redactie
De pleinredactie ontvangt met regelmaat verzoeken voor tijdschriftabonnementen en toezendingen van individuele edities. Wij geven de opgenomen tijdschriften echter niet uit. Voor dit soort verzoeken dient u zich te wenden tot de redactie van het betreffende tijdschrift.