Zone — Jrg. 8 (september 2009) Nr. 3

3 Het Ontwikkelingsvolgmodel
SCHUURPAPIER
Lorien de Koning
Geen volgsysteem voor OGO

4 Waar gaan we jouw ogen naar toe?
THEORIE EN PRAKTIJK
Lieke Roof
Onderzoek naar kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht onderwijs. Hoe ontwikkel je kunstzinnige vorming bij leerlingen? In een aantal artikelen in deze Zone proberen we een antwoord te vinden op deze vraag. In dit artikel beschrijft Lieke Roof aan de hand van praktijkvoorbeelden drie punten die daarbij van belang zijn: het ontwikkelen van een esthetisch oordeel, het aanleren van vaardigheden en technieken, en het opbouwen van een progressief oeuvre.

8 Taal, toneel en kunst
THEORIE EN PRAKTIJK
Esther de Koning & Liesbeth Bool
Kijken naar kunst en dan: spelenmaar! In dit artikel beschrijven Esther de Koning en Liesbeth Bool hoe je vanuit een kunstwerk tot tal van activiteiten kunt komen.

11 Het Achthoek OGO-bulletin
COMPLIMENTEN

12 Het themaspel.
WERK IN UITVOERING
Geri Arentsen & Anneke Bontekoe
Een belangrijke impuls voor spelontwikkeling en woordenschatuitbreiding. Om nog meer aan te sluiten op de spelontwikkeling en woordenschatuitbreiding van kinderen zijn leerkrachten van de P.J. Troelstraschool, onder leiding van spelbegeleider Geri Arentsen, gestart met het themaspel. Een idee oorspronkelijk van de Vrije school door Geri omgevormd naar ontwikkelingsgericht werken. Maar wat gebeurt er tijdens het themaspel en waarom? Wat is de inbreng van kinderen? Wat zie je in het spel van de kinderen? Anneke Bontekoe vertelt over het werken met een themaspel in haar groep 1-2.

15 Hoe betrekken we ouders bij het onderwijs?
WERK IN UITVOERING
AndrŽ Weijers & Frea Janssen-Vos
School en ouders zijn elkaars partners in het bevorderen van de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. Samenspraak en samenwerking tussen beide partijen zijn daarom belangrijk. De auteurs laten in dit artikel zien welke bouwstenen van belang zijn om partnerschap met ouders op te bouwen.

17 ‘Ouders kunnen zich ook te veel met het onderwijs bemoeien!’
FORUM
Reactie op en uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

18 OGO-leerkracht worden in de pietenwerkplaats
WERK IN UITVOERING
Nicole Steeghs
De OGO-aanmoedigingsprijs 2009. Tijdens de OGO-conferentie op 4 maart jl. is OGO-aanmoedigingsprijs toegekend aan Nicole Steeghs, student aan de pabo De Kempel in Helmond. Zij deed haar eindstage in groep 3 van een OGO-school in Oirlo. De overwegingen van de jury om haar deze prijs toe te kennen zijn in dit artikel te lezen, gevolgd door hoofdpunten uit haar inzending over het thema ‘Het pietenhuis’ in groep 3

20 Lezen, lezen, lezen
BERICHTEN
Isabel Peters & Tonny Bruin
Speerpunten uit het onderzoek van Adriana Bus. Adriana Bus, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden doet al vele jaren onderzoek naar het leerproces van kinderen. Wat betekent haar werk voor ontwikkelingsgericht onderwijs?

22 Wat vindt u deze keer op de website?
WERKHOEK
Hier leest u wat de website van Zone, in aansluiting op een aantal artikelen, te bieden heeft (alleen voor abonnees)

22 Voor het eerst naar school
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Eva Kaptein

23 Bart Blik vergadert
WERK IN UITVOERING
Kristien de Jong & Hanneke Plaizier
Het leren in rollen in de bovenbouw. Een eigen bedrijf runnen in groep 8, hoe ziet dat eruit? Wie doet wat binnen zo’n bedrijf en wat leer je hiervan? Op basisschool Oostelijke Eilanden krijgen groepjes kinderen een microkrediet van twintig euro om een recyclebedrijf te starten. De leerlingen kiezen ieder een rol binnen hun bedrijf, die ze tijdens de acht weken dat het thema duurt moeten vervullen. De auteurs (leerkracht groep 8 en LIO-stagaire), blikken terug op het proces en de opbrengsten.

26 OGO n een meetlat
BELEID
Martine van der Pluijm
Een schoolportret van basisschool Drakensteyn. Taal is een speerpunt van politiek, beleid en onderwijs. Basisschool Drakensteyn uit Enschede participeert in een landelijke taalpilot. Hoe vertaalt deze school het landelijk beleid naar hun OGO-praktijk en wat is de winst? “Ieder contact met onze leerlingen zien wij als waardevolle interactie. Van iedere leerkracht verwacht ik dat zij die momenten gebruiken. Belangrijk is dat we nu steeds beter weten hoe we dat gericht moeten doen”

28 ‘ïnger de panne’

WERK IN UITVOERING
Susan Janssen
Een cultuur-dialectproject. Op basisschool de schalm in Steyl zijn de leerkrachten op zoek naar manieren om cultuuroverdracht meer te integreren in het thematisch werken. Susan Janssen, leerkracht van groep 3, heeft een idee om schoolbreed in verschillende thema’s de omgeving te gaan verkennen.

30 Stagair en leraar aan het woord
MIJN MENTOR EN IK
HŽlne Brugman-Hourcade & Joyce Pauel

HŽlne werkt op de mijlpaal in Amsterdam. Joyce Pauel heeft stage gelopen bij haar in groep 6 en wil graag haar LIO-stage in groep 1-2 gaan doen. HŽlne twijfelt geen moment en wordt haar begeleider, ook al houdt dat in dat ze in de onderbouw moet gaan werken. Ze vertellen wat ze het afgelopen jaar van elkaar hebben geleerd.

31 Horeb 2 onder de loep
BOEKSIGNALERING
Marcel Staring

31 Toon kan vliegen
BOEKSIGNALERING
Marco Moerbeek

32 Agenda