Zone — Jrg. 8 (december 2009) Nr. 4

3 Als een kip zonder kop
SCHUURPAPIER
Tonny Bruin
Het leesonderwijs wordt speerpunt van dit schooljaar.

4 De rol van kennis in OGO
THEORIE EN PRAKTIJK
Wim Wardekker
De roep om overdracht van kennis en vaardigheden wordt steeds groter. Alleen zo zou de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. In dit artikel schrijft Wim Wardekker over de rol die kennis speelt in de samenleving en binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het artikel van Barbara Nellestijn laat aan de hand van twee voorbeelden zien hoe dat er in een ontwikkelingsgerichte onderbouw uitziet.

7 Over engelen, goden en helden : Verhalen uit de grote wereldreligies
BOEKSIGNALERING
Thom van Dongen

8 Valt er hier iets uit te zoeken? / Hoe culturele kennis een plek krijgt in de onderbouw
THEORIE EN PRAKTIJK
Barbara Nellestijn
Kennis ontstaat doordat mensen tegen problemen aanlopen en daarvoor oplossingen bedenken in de vorm van instrumenten en manieren van denken, zoals uit het voorgaande artikel van Wim Wardekker blijkt. Hoe breng je al die kennis over aan de kinderen in je groep? In Zone 2 jaargang 8 hebben we een voorbeeld kunnen lezen van het thema ‘Hoe word ik een topsporter?’ in een bovenbouwgroep. In dit artikel laat Barbara Nellestijn zien dat kinderen in de onderbouw binnen hun spel en onderzoek tegen allerlei problemen aanlopen. Ze gaan samen met de leerkracht op zoek naar oplossingen.

11 Lezen is praten van papier / Betekenisverlening als motor van goed leren lezen
WERK IN UITVOERING
Dorian de Haan
Recente onderzoeken tonen aan wat van belang is in ‘evidence based’ leesonderwijs. Kees Vernooij heeft aan de hand daarvan een aantal kenmerken van effectief leesonderwijs vastgesteld. Zijn conclusie: gebruik een aanvankelijk leesmethode. Hoe zit dat dan binnen OGO? Moet de leesmethode weer gevolgd worden in groep 3? Wat zeggen verschillende onderzoeken over onze aanpak?

14 “Lukas, jij kassa zijn?” / Het opbouwen van goede interacties met kinderen
WERK IN UITVOERING
Isabel Peters
In de reeks ‘Omgaan met verschillen’ dit keer aandacht voor interactie. Isabel Peters laat met praktijkvoorbeelden zien hoe je door aandacht te schenken aan verschillende lagen in de interactie vorm kunt geven aan ontwikkelende gesprekken met leerlingen.

18 Kijk naar de sterren en luister naar de wind / Rouwverwerking bij kleuters
WERK IN UITVOERING
AndrŽ Weijers
Sommige activiteiten zijn niet te plannen. Wat kun je bijvoorbeeld doen als een ouder van een kind in je groep overlijdt? AndrŽ Weijers beschrijft hoe je bij de verwerking hiervan in de groep gebruikt kunt maken van metaforen en rituelen.

22 Werken met symbolen
WERK IN UITVOERING
Nelleke Steunebrink
Het werken met symbolen in een koffertje vol sfeer is ontstaan op De Vlaamse Reus in Amsterdam, doordat leerkrachten behoefte kregen het pedagogisch klimaat in de klas en op school zichtbaar te maken voor kinderen, ouders en collega’s. Over deze werkwijze is eerder een artikel verschenen (Zone 0, 2001). In dit artikel laat Nelleke Steunebrink, leerkracht van groep 1-2 van basisschool De Streek in Tjalleberd, zien hoe zij door gebruik te maken van twee handpoppen de leerlingen betrekt bij het vullen van het koffertje met symbolen.

24 Toetsen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs
BELEID
Bea Pompert
OGO-scholen krijgen regelmatig tijdens een bezoek van de inspectie te horen dat ze methodeonafhankelijke toetsen moeten gebruiken om opbrengsten in beeld te brengen. Schoolbesturen besluiten daartoe vaak om Citotoetsen in te voeren. Maar meten die toetsen wel wat we beogen te meten? Zijn er ook alternatieven die beter aansluiten bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs? Bea Pompert beschrijft wat de eisen van de inspectie zijn en hoe je daar meer passende toetsen tegenover kunt zetten.

26 De kerstmarkt
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Riet Brinkman

26 Wat vindt u deze keer op de website?
WERKHOEK
Hier leest u wat de website van Zone, in aansluiting op een aantal artikelen, te bieden heeft (alleen voor abonnees).

27 ‘Met het inrichten van een rijke leeromgeving komen leerlingen vanzelf tot leren’
FORUM
Reactie op en uitslag van de stelling in de vorige Zone en een nieuwe stelling om op te reageren.

27 Cito de deur uit!
COMPLIMENTEN

28 Peuters en boeken: Kleine Muis zoekt een huis / Een beeldverhaal
WERK IN UITVOERING
Bea Pompert & Hanneke Verkleij
Peuters nemen een duik in de literaire wereld van een kleine muis die op zoek is naar een groter hol via het boek ‘Kleine Muis zoekt een huis’ van Petr Hor‡ček.

31 Hinkelen
BOEKSIGNALERING
Eva Kaptein

31 Agenda