Zone — Jrg. 4 (december 2005) Nr. 4

3 Cito Taal voor kleuters
schuurpapier
Patty Roos
Ter inleiding

4 Waar is onderwijs goed voor?
THEORIE EN PRAKTIJK
Wim Wardekker
Over persoonlijke en pedagogische identiteit, inclusief twee reacties hierop.

10 Wij bouwen Dozendorp!
WERK IN UITVOERING
Gert van der Slikke
Een leeravontuur van studenten en groep 6.

15 Wereldori‘ntatie en thema’s zijn ŽŽn
WERK IN UITVOERING
Lorien de Koning
Thematische activiteiten naast wereldori‘ntatie uit een methode? Het komt voor in de bovenbouw en dat is niet zo handig. Het kost niet alleen teveel tijd en energie; de thema’s en onderzoeksactiviteiten van leerlingen krijgen zo ook onvoldoende diepgang. Dat kan beter als je bedenkt dat het vakgebied wereldori‘ntatie een onderdeel is van het thematisch werken. Lorien de Koning heeft een model ontwikkeld om in de opzet van een thema de kerngebieden van wereldori‘ntatie te betrekken. Op die manier wordt ook aan de eindtermen voldaan.

19 Technika 10 en een cursus fietsreparatie voor meiden!
WERK IN UITVOERING
Ada van Poelgeest
Technika 10′ is een netwerk dat cursussen en activiteiten voor meiden aanbiedt op het gebied van techniek. Ada van poelgeest gaf dit jaar een cursus fietsreparatie aan meiden van de Oostelijke Eilanden, een ontwikkelingsgerichte basisschool.

21 Groep 1-2 gaat schaatsen
WERK IN UITVOERING
Lidwien Pilkes en Marlies van Roon
Je beredit een thema voor dat zich goed leent voor reken-wiskundeactiviteiten. Maar al bij de start blijkt dat het voorleesverhaal de kinderen op andere gedachten brengt. Wat te doen? Na een gezamenlijke ori‘ntatie op het nieuwe thema stel je je plannen bij. De conclusie van Lidwien Pilkes en Marlies van Roon: we zullen vaak terugdenken aan dit thema omdat duidelijk werd hoe belangrijk het is de ervaringen en inbreng van de kinderen mee te nemen in je planning. Een mooie introductie maakt de tongen los en laat de harten sneller kloppen, weten we nu!

25 Wijs
BELEID
Luc Stevens

27 Stem, taal, verhaal
BERICHTEN
Dorian de Haan, Lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Betekenisverlening in ontwikkelingsgericht onderwijs

28 Impressies van de ISCAR conferentie 2005
BERICHTEN
Bea Pompert, Niko Fijma en Monique Volman

30 Berichten uit de Academie
AGENDA

31 Wetenschappelijke experimenten voor huis, tuin en keuken
BOEKSIGNALERING
Lidy Peters