Zone — Jrg. 2 (september 2003) Nr. 3

3 De geest van de tijd
SCHUURPAPIER
Bert van Gers en Frea Janssen-Vos

4 Samen op verhaal komen
THEORIE EN PRAKTIJK
Tonny Bruin

8 Hoe Lorra haar kleuren kreeg
THEORIE EN PRAKTIJK
Anita Kesselaar
Het succes van verhalen in de spelhoek

11 Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
WERK IN UITVOERING
Bert van Oers

16 Hoe herken je een Ontwikkelingsgerichte praktijk?
WERK IN UITVOERING
Waar let je op en welke vragen stel je jezelf?: Vijf kenmerken

16
Leren van corresponderen in groep 3-4

WERK IN UITVOERING
GrŽ van de Water

20 De vragenwand
WERK IN UITVOERING
Maike Sabajo
Een betekenisvolle activiteit in de bovenbouw

22 POP uit het SOP
BELEID
Trudy Pas en Marion Mulder
Persoonlijke ontwikkelingsplannen en Schoolontwikkelingsplan. Personeelsmanagement in het onderwijs.

26 De Pabo-afdeling van de Haagse Hogeschool: naar Ontwikkelingsgericht opleiden
IN BEELD
Frea Janssen-Vos

29 Berichten van …
AGENDA
Berichten van:
– Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs
– WKC Werkgroep voor kwaliteit in de onderbouw
– APS-project Onderbouw

31 Opvoedingsstijlen in multicultureel Nederland
BOEKSIGNALERING
Mari‘tte Kruithof
‘Van alles wat meenemen. Opvoedingsstijlen in multicultureel Nederland’ van Anke van Keulen & Annemiek van Beurden