Zone — Jrg. 15 (december 2016) nr. 4

04 Géén decemberstress
De druk van de feestdagen

05 Uit het portfolio van een student
Column van Linda Galle

06 Ontwikkelverhalen van het jonge kind
De theorie achter learning stories

09 Tweetalgesprek als motor voor woordenschatdidactiek
Praktijkonderzoek van Thom van Dongen

12 Op zoek naar het kindverhaal
Learning stories in de praktijk

14 Vrijheid in verbondenheid
Leerlingen vertellen over kernreflectie

17 Oorlogsgeheimen
Verhalen uit de tweede wereldoorlog

18 Reflectie op kernreflectie
Een reactie van Wim Wardekker

20 Doe mij maar na
Pilot over studentbegeleiding binnen ASKO

22 De kracht van verhalen
Verhalen in de onder- en bovenbouw

24 Aan de slag met de verdiepingsaanpak
Zin in lezen in groep 3

28 Alle kinderen spelen
Beeldverhaal op basisschool Villa Kakelbont

30 Kort

32 Agenda