Zone — Jrg. 12 (september 2013) Nr. 3

Thema:

2
WERKHOEK
– Kinderboekenweek 2013

Reader Kinderboekenweek-suggesties
25 jaar Basisontwikkeling
– Bewegen en cognitieve ontwikkeling

4
Ouderbetrokkenheid door voor te lezen in de moedertaal
PRAKTIJKCOLUMN
Wendy Bakker & Ria Reimers-Appel
Wij, leidsters van Peuterspeelzaal ‘Berend Botje’, besteden veel tijd aan de ontwikkeling van de peuters in onze groep. We proberen de ouderbetrokkenheid in onze groep te stimuleren. Dit doen we onder andere door ouders met een andere of tweede nationaliteit een verhaal in hun moedertaal te laten voorlezen. Dat blijkt een groot succes!

5
Groep 8 onderzoekt wat ze later willen worden
COMPLIMENTEN


6 Van de winter op Antarctica naar de lente van het OGO
SCHUURPAPIER
Ton van Belle
Ton van Belle is vader van twee kinderen op een ontwikkelingsgerichte basisschool. In het dagelijkse leven is hij tv-regisseur en programmamaker.

7 Vragen van de leerkracht op de vragenwand
VRAAG EN ANTWOORD
Marte van Vliet
– Wat zijn goede vragen en hoe begeleid je leerlingen bij het stellen van hun vragen?
– Wat doe je met ‘onzin’ vragen, of vragen die te moeilijk zijn?
– Als er te veel onderzoeksvragen zijn in de klas, hoe moet je dit kaderen?
– Wat doe je met onderzoekvragen waarvan kinderen het antwoord niet kunnen vinden, of wanneer ze genoegen nemen met een kort antwoord?
– Wat voor soort vragen kan ik van leerlingen verwachten?

8 BOEKSIGNALERING
Brigitta Hurkmans

Klaar voor de kinderboekenweek!

9 BOEKSIGNALERING
Kitty Broers
Bij kinderen met dyslexie staat leesplezier voorop!

10 Pedagogiek en didactiek komen samen in modern bewegingsonderwijs
THEORIE EN PRAKTIJK
Chris Hazelebach
Dit artikel gaat in op eerdere publicatie in Zone (I, jaargang 11) over het samengaan van pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten op ontwikkelingsgerichte scholen. Chris Hazelebach, medeauteur van ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’, beschrijft zijn methode en wat hij als opleidingsdocent meeneemt van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) in het bewegingsonderwijs.

13 Meer wetende partners bij bewegingsonderwijs
THEORIE EN PRAKTIJK
Willem Brobbel
Pabo-studenten en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) is een spannende combinatie. Beelden van en beleving bij OGO zijn zeer divers. In het bewegingsonderwijscurriculum van Driestar Educatief gaan studenten met opdrachten aan de slag die ontwikkelingsgericht zijn maar eerst niet als zodanig worden benoemd. Reflectie op deze opdrachten laat zien dat beelden scherper worden en OGO veel meer wordt gewaardeerd.

16 Diaplus: dŽ online tekstenbank!
WERK IN UITVOERING
Lorien de Koning & Femke van der Honing
Veel bovenbouwleerkrachten kiezen mooie, actuele en interessante onderwerpen voor hun thema’s. Het is vervolgens vaak lastig om bij dat onderwerp of bij de onderzoeksvragen van leerlingen geschikte teksten te vinden. Vanaf dit najaar komt er een oplossing voor dit probleem! De Activiteit gaat in samenwerking met Diataal, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, digitale bronnenpakketten ontwerpen voor Diaplus.

19 Klaar voor de start
WERK IN UITVOERING
Tonny Bruin
Het team van basisschool De Lichtkring in Zuidlaren werkt gezamenlijk aan een schoolbreed thema rondom ‘Sport en spel’. Door samen aan dit thema te werken, krijgt het proces van thematiseren richting Žn diepgang. In dit artikel wordt beschreven hoe de school aan de slag is gegaan.

22 Onderzoek is ook werk in uitvoering!
WERK IN UITVOERING
Sabine Krah
In dit artikel beschrijft Sabine Krah haar onderzoek waarmee zij als onderwijspedagoog afstudeerde. Zij heeft gekeken naar de cognitieve opbrengsten, motivatie en zelfvertrouwen van kinderen in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en heeft deze resultaten vergeleken met Programmagerichte scholen.

25 Vakken en vorming in onderzoek
BERICHTEN
Colette Dick & Hans Bakker

26 Lezen en luisteren met begrip / Op weg naar een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8
BELEID
Susanne de Groot
Susanne de Groot heeft op haar school onderzoek gedaan naar de doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 op het gebied van begrijpend lezen en luisteren. In dit artikel vertelt zij over dit onderzoek en hoe leesstrategie‘n aan bod komen op school.

28 Let’s dance!
BEELDVERHAAL
Hanneke Verkleij
EŽn keer per jaar ligt het team van de Bernardus van Bockxmeerschool een thema waaraan alle groepen gaan deelnemen. Dit jaar is gekozen voor ‘Dansen’. Iedereen kan hieraan meedoen, want dansen is voor jong en oud. Het thema leeft en is actueel door de goed bekeken danswedstrijden op televisie.

30 Ontbijten met boekfiguren
WERK IN UITVOERING
Margreet Hoogendoorn
In dit artikel wordt duidelijk hoe het jaarlijkse voorleesontbijt een geweldig succes wordt en resulteert in drie weken leesplezier. De taalcošrdinator zorgt ervoor dat de rol van de leerkrachten inhoudelijker wordt en dat lezer en voorlezer ‘op de agenda’ blijven.