Zone — Jrg. 10 (december 2011) Nr. 4

2 Website/Publicaties
WERKHOEK
– Met jou kan ik lezen en schrijven
– Naar bed, naar bed…
– ‘Boek aan Zee’
– Past, wijn en Vygotskij: ISCAR 2011
– Educatieve partnerschap binnen ontwikkelingsgericht onderwijs
– Meer Boeksignalering

3
De uitslag van de vorige stelling en een nieuwe stelling.
FORUM
De vorige stelling: ‘Engels als schoolvak is voor tweedetaalleerders too much’.
De nieuwe stelling is : ‘Leerkrachten laten zich bij ICT meer leiden door technische mogelijkheden dan door pedagogische overwegingen’.


4 ICT in OGO-scholen
THEORIE EN PRAKTIJK
Wim Wardekker
ICT is niet meer uit het onderwijs weg te denken. Sinds de introductie van de computer eind jaren tachtig zijn de technische ontwikkelingen razend snel gegaan. Wim Wardekker houdt in dit artikel ICT-ontwikkelingen kritisch tegen het licht en gaat in op wat mediawijsheid voor leerlingen Žn leerkrachten zou kunnen inhouden.

7 De Cito-eindtoets

SCHUURPAPIER
Henk Konings

8 ICT op De Mijlpaal
THEORIE EN PRAKTIJK
Geertruud Clevering & Ilse Koning
Basisschool De Mijlpaal in Amsterdam zoekt naar de plaats die ICT kan innemen in het OGO-onderwijs op de school. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ICT een middel is en geen doel. Leerkrachten zetten ICT in binnen de lessen en de thema’s, zowel in het leerproces als bij het maken van producten. In dit artikel beschrijven ICT-coach en leerkracht Geertruud Clevering en leerkracht Ilse Koning enkele praktijkvoorbeelden.

10 Filmpjes verrijken begrip en woordenschat / Het digitale school gebruiken in thematisch onderwijs
THEORIE EN PRAKTIJK
Gerri Koster
In zijn artikel over ICT op OGO-scholen gaat Wim Wardekker in op mediawijsheid van leerkrachten. Past een hulpmiddel als het digitale schoolbord binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs? Het is gedacht vanuit een filosofie van frontaal onderwijs, schrijft hij, en kan leerkrachten ertoe verleiden om het onderwijs meer frontaal te gaan vormgeven. Gerri Koster laat in dit artikel zien hoe leerkrachten het digitale schoolbord op betekenisvolle wijze kunnen inzetten in hun thematisch onderwijs.

12 Hoe houd je Horeb in de vingers?
WERK IN UITVOERING
Ester van Oers
Over Wanneer je na schooltijd in de klas van leerkracht Jeannette binnenkijkt bij de Amsterdamse basisschool De Avonturijn, dan zie jaar haar achter de computer bezig met de themaplanning of een digitaal kinderdagboek in Horeb. Hoe is de school gekomen tot het werken met Horeb en waar lopen ze nu nog tegenaan? Ester van Oers interviewt directeur Gerda Beikes, intern begeleider Yvonne Strackx en leerkracht groep 1-2 Jeannette Steenbakkers om een beeld te krijgen van het dagelijks werken met de digitale Horeb.

15 Past, wijn en Vygotskij: ISCAR 2011
BERICHTEN
Chiel van der Veen
De driejaarlijkse conferentie van de International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) werd dit jaar gehouden in Rome. Ruim 700 internationale onderzoekers, studenten, opleiders en ontwikkelaars wisselden gedurende vijf dagen hun bevindingen uit rond het thema ‘Enhancing the cultural and the activity approach for the new generation development in the global world’. Chiel van der Veen geeft in dit artikel een impressie van zijn deelname aan de ISCAR-conferentie.

16 Met jou kan ik lezen en schrijven…
WERK IN UITVOERING
Marijke van Someren & Barbara Nellestijn
In Apeldoorn werken de leerkrachten van de groepen 3 en 4 op twee scholen van Stichting PCBO Apeldoorn hard aan de invoering van de ontwikkelingsgerichte aanpak van het leesonderwijs. De twee basisscholen De Sjofar en De Korenaar krijgen daarbij ondersteuning van de De Activiteit en een extra subsidie van de PO-raad om stevig in te zetten op leerkrachtvaardigheden die ertoe doen. Begeleiders Marijke van Someren en Barbara Nellestijn doen hun verslag van het proces en de resultaten.

19 Naar bed, naar bed… / Betekenisvolle activiteiten in de kinderopvang
BERICHTEN
Hermien de Waard
Hoe kunnen pedagogisch medewerkers zorg- en huishoudelijke activiteiten ombuigen tot interessante spelactiviteiten voor henzelf en de kinderen? En wat betekent dit voor de ontwikkeling van de kinderen? Deze vraag stelde Hermien de Waard, onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, zichzelf en ging op onderzoek uit.

23 Zand is interessant! Op onderzoek naar de mogelijkheden van de zandtafel
WERK IN UITVOERING

Anne Reijrink & Joke van Winden
Anne Reijrink en Joke van Winden zijn als onderwijsbegeleiders betrokken bij de invoering van Basisontwikkeling in de onderbouw. In dit artikel schrijven zij over een klein onderzoek dat zij samen met enkele leerkrachten uitvoeren. De vraag is welke mogelijkheden spel aan de zandtafel biedt.

26 Oplossingsgericht werken met leerlingen
BOEKSIGNALERING
Mari‘lle Dekker
In oplossingsgericht werken ‘staat de leerling in zijn totaliteit met zijn wensen en inzichten centraal’.

26 ‘Boek aan Zee’
COMPLIMENTEN

27 Vis
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Maartje van Schenk Bril


28 Het kinderboek der kinderboeken / ‘Pluk van de Petteflet’, een rijk en geletterd thema voor de onderbouw
WERK IN UITVOERING

Marloes Fortuijn

Hoewel de verhalen van Pluk van de Petteflet al meer dan veertig jaar oud zijn, smullen kinderen ook nu nog steeds van de avonturen van Pluk en zijn vriendjes.
Marloes Fortuijn, leerkracht groep 1-2 van het Koraal in Assendelft, beschrijft hoe rijk een ‘Pluk’-thema kan zijn. In dit artikel gaat zij met name in op welke lees-schrijfactiviteiten leerlingen in de verschillende hoeken kunnen ondernemen en de wijze waarop zij deze activiteiten begeleidt.

31 Educatief partnerschap binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs
BERICHTEN

Manouk Fijma & Marjolein Dobber

Welke rol speelt educatief partnerschap in ontwikkelingsgerichte scholen? Manouk
Fijma heeft in het kader van de opleiding Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit hier onderzoek naar gedaan. Ze heeft gekeken naar de visie van ouders en onderwijzend personeel op de relatie tussen ouders en leerkrachten.

32 Agenda