Wereld van het jonge kind — Jrg. 49 (september 2021) nr. 1

Special : Jij doet ertoe!

06 De kracht van erkennen
Miriam Otten
We zeggen het vaak zo gemakkelijk: erkennen. Erkennen wat er bij een kind speelt, erkennen van behoeften, erkennen van het kind zelf. Het klinkt prachtig, maar in de praktijk blijkt dit vaak een grote uitdaging. Zowel naar onszelf alsook naar het kind toe. Want hoe doe je dat, erkennen? En wat is het eigenlijk precies en waarom is het zo nodig?

12 De cruciale rol van doelen
Gaby van der Linde-Meijerink en Martin Klein Tank
Steeds meer schoolteams richten zelf hun schoolcurriculum in. Ze willen zelf aan het roer staan, zodat kinderen zich optimaal én met veel plezier kunnen ontwikkelen. Werken met doelen helpt om ook in de onderbouw bewuste keuzes te maken in het samenstellen van een samenhangend en gevarieerd onderwijsaanbod.

18 Geef ruimte aan buitenspeelplezier
Judith de Kleine-Valk
Kinderen spelen steeds minder buiten, maar niet omdat zij het buiten vervelend vinden. Het is de plek waar zij ravotten, avonturen beleven, vrijheid ervaren en plezier hebben. Waarom blijven zij binnen? Welke rol heb jij als professional?

24 Lerend spelen in groep 3
Bea Pompert
Bij een spelgeoriënteerde kijk op leren in groep 3 blijft het onderwijs betekenisvol. Lezen, schrijven en rekenen-wiskunde worden daarbij zinvolle en effectieve activiteiten voor leerlingen én hun leerkrachten.

32 Kring- en bijschrijfgesprekken
Lucie Visch
Leerkrachten in de onderbouw hebben veel ervaring met kringgesprekken. In de weekendkring kunnen kinderen vertellen over hun weekend, in andere typen kringgesprek kan het gaan om kennis controleren, samen plannen maken, ervaringen uitwisselen, het activeren van voorkennis rond een thema of het voor- en nabespreken van een uitstapje.

Verder

10 Social
11
Column

17 Aan de slag!: Samen hier
Yvette Overmars-Mauritsz
Tijd is kostbaar en er is veel te ontdekken. Na een lange vakantie start je je groep weer op. Alle kinderen en jijzelf zitten vol ervaringen en verhalen opgedaan in de grote vakantie. Mooie en minder mooie. Gezellige en spannende. Een goed moment om hierbij stil te staan. Iedereen heeft een reis gemaakt. Ver weg of heel dichtbij. Ieders verhaal doet ertoe.

22 Kinderboeken
29 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Agenda
38 Goudeerlijk