Wereld van het jonge kind — Jrg. 49 (november 2021) nr. 3

06 De kracht van jonge kindportfolio’s
Een kind ontwikkelt zich in eigen tempo. Het is belangrijk om ontwikkeling in kaart te brengen om aan te kunnen sluiten op de behoeften van het kind. Het vullen van een portfolio is een doeltreffend middel. Het maakt het mogelijk om het activiteitenaanbod en een aanpak aan te passen aan ontwikkelingsbehoeften en specifieke kindkenmerken.

12 Samen en doelgericht spelend leren
Spelend leren, een kernbegrip in het kleuteronderwijs, kent verschillende benaderingen, variërend van kindvolgende benaderingen via ontwikkelingsgerichte benaderingen tot directe instructiebenaderingen. Welke vorm van spelend leren is het meest effectief?

18 Leren lezen met een handpop
Een handpop is een graag geziene gast in de klas. En kan in het bijzonder van nut zijn bij het aanleren van vaardigheden die kinderen moeilijk of spannend vinden, zoals hardop lezen.

24 Bewegen als basis voor groei
Bewegen is goed voor de gezondheid. Bevindingen uit een systematisch uitgevoerde studie (Zeng et al., 2017) bevestigen echter ook het positieve effect van fysieke activiteit op zowel motorische vaardigheden als de cognitieve ontwikkeling van kleuters (vier tot zes jaar).

32 Praten over dood en verlies
Verlies, rouwen en verdriet zijn emoties die ieder kind kan tegenkomen. Voor leerkrachten is de dood een lastig onderwerp om in de klas te bespreken. Waar moet je op letten? Prentenboeken over dit thema bieden een goed vertrekpunt. Maar welke kies je?