Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (mei 2021) nr. 9

06 Veelzijdig rekenen met prentenboeken
Rob van Bree en Hanneke van Bree
Prentenboeken verdienen een plaats in het rekenonderwijs. Ze bieden namelijk vaak aantrekkelijke contexten waarbinnen kinderen vol overgave kunnen werken aan het bereiken van tal van rekendoelen. Met prentenboeken kun je veelzijdig rekenen.

12 Aandacht voor taal, invloed op gedrag
Trees Das en Sonja van der Lee- van Broekhoven
De manier waarop taal zich ontwikkelt bij een kind heeft invloed op het gedrag van een kind. Het bepaalt hoe een kind emoties en gevoelens reguleert en onder woorden brengt, hoe het relaties aangaat en met zijn naaste omgeving communiceert.

18 Belang van bewegen en spelen
Lisanne Quinten
De jubileumeditie van het congres Jonge kind van HJK en AOb op 24 maart 2021 stond in het teken van het thema ‘Spel blijft in beweging’. Deze digitale editie nam de bezoekers mee in het belang van spelen en bewegen voor de ontwikkeling van het kinderbrein.

24 Neem je kleuterklas onder handen
Maai Huyse en Caroline Moons
De vormgeving en invulling van een leeromgeving beïnvloeden het leervermogen (Dirksen, 2014). Hoe maak je van je klaslokaal een ruimte die optimale kansen biedt voor lerend spelen?

32 Samenwerken met laaggeletterde ouders
Lidy Hampsink-Aalfs
Veronica: ‘Ik verzon altijd verhaaltjes tijdens het voorlezen. Toen mijn kind zelf kon lezen, durfde ik dat niet meer en zei: “Vraag maar aan papa, ik heb geen tijd.” En op rapportavonden zei ik niks, want ik was bang dat ik domme dingen zou zeggen. Ik heb mijn dochter ontzettend gestimuleerd, want haar mocht niet hetzelfde overkomen als bij mij.’

Rubrieken

10 Social
11 Column
17 Aan de slag!
22 Kinderboeken
25 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Agenda
37 Column
38 Goudeerlijk