Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (juni 2020) nr. 10

06 Kleine oren, grote zorgen? : emotionele stabiliteit in de groep
Dorien Stolwijk
Herken je dat gevoel? In de eerste periode van de komst van het coronavirus in Nederland zit je gekluisterd aan het nieuws en gaat het gesprek over niets anders dan corona. Ook jonge kinderen worstelen met spanning en emoties bij het virus. Ze hebben bewust of onbewust veel opgevangen van de gesprekken waarbij ze aanwezig waren.

12 Een kijkje bij een PLG : professionalisering jonge kind
Conny Reijns-Belvroy en Alma Rikkerink
De professionele leergemeenschap Jonge Kind (PLG JK) wil een inkijkje geven in hun werkwijze en andere enthousiaste leerkrachten jonge kind laten zien op welke manier zij hun leergemeenschap hebben opgezet. Leren van en met elkaar is hun missie.

18 Lachen, leren en floreren op school
Elly Singer
Lachen en humor zijn belangrijk in het leven van jonge kinderen. Zeker ook in coronatijd. Geef je de ruimte aan lachen en humor, dan versterk je het schoolklimaat en zorg je ervoor dat kinderen op hun eigen wijze tot bloei komen.

28 Ervaren, verklaren en verbinden : jonge kinderen en meetkunde
Lisanne Quinten
In 2019 heeft SLO de aanbodsdoelen voor rekenen-wiskunde van het jonge kind herzien. Deze bestaan uit zes domeinen, waaronder ‘meten en meetkunde’. Waar het bij meten vooral gaat om de getalsmatige kant van het meten van een eigenschap (lengte, oppervlakte), heeft meetkundeonderwijs als belangrijkste doel het voorstellingsvermogen en het ruimtelijk redeneren te ontwikkelen (Oonk et al., 2014). Hoe kun je dit vormgeven?

En verder

10 Social
17 Column 
22  Aan de slag!
24 Kinderboeken
27 Vakliteratuur
32 Agenda
34 Goudeerlijk