Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (december 2019) nr. 4

Special duurzaamheid op school

06 Duurzaam spelen: wat is dat?
Duurzaam is het begrip van deze tijd. Zo’n beetje alles is duurzaam of moet juist duurzaam worden en het onderwijs blijft niet achter. Wat wordt verstaan onder duurzaam spelen?

10 Zelf bewegend leren-oefeningen maken

14 Werken rond water
Werken rond duurzaamheid met kleuters lijkt misschien bijzonder uitdagend. Dit kan echter ook op een heel eenvoudige en aantrekkelijke manier. Bijvoorbeeld met het thema ‘Water’.

18 Hoe duurzaam ben jij?
Simpele handelingen als het licht en het bord uitdoen als je niet in je lokaal bent, lijken heel vanzelfsprekend, maar denk je er ook altijd aan? Een handige checklist helpt je hierbij!

24 Het gebouw als lesmateriaal
Als leerkracht kun je de fysieke leeromgeving gebruiken als lesmateriaal voor duurzaamheid. Van het omgaan met water tot een moestuin op het schoolplein en zonnepanelen op het dak.

Verder…

12 Aan de slag!
13 Social
20 Kinderboeken
23 Column
29 Winactie
31 Vakliteratuur
33 Agenda
34 Goudeerlijk