Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (april 2020) nr. 8

Special: Spel in beweging

06 Ruimte voor professionals
Aleid Beets Kessels
Jonge kinderen leren de wereld te verkennen en zichzelf te worden door te spelen. Leerkrachten richten de leeromgeving met aandacht in zodat zij uitgenodigd worden om in beweging te komen en al spelend belangrijke ervaringen op te doen. Hoe creëer je voor jezelf als leerkracht ruimte om de kwaliteit hiervan te kunnen blijven waarborgen?

12 Je speelt jezelf!
Wilna van den Heuvel
Aafje van 5 jaar speelt in het zand. Ze maakt bergen en sloten voor de papa-, mama- en babyolifant. Ze doet er water bij en laat alles overstromen. Ze wil steeds meer water, ze kan het overstromen niet stoppen. De dieren houden met moeite hun hoofd boven water. Ze heeft een ingespannen blik op haar gezicht en is bedrijvig bezig. Een ander kind komt meespelen en probeert dammen te bouwen, maar Aafje maakt die steeds weer kapot.Rekenmethodiek in groep 3

18 Rekenmethodiek in groep 3
Lisanne Quinten

Het thematische, betekenisvolle rekenonderwijs in groep 1/2 maakt in groep 3 vaak plaats voor het formele, schoolse leren. Ook in groep 3 is spel een onmisbare activiteit voor jonge kinderen (Dobber & Van Oers, 2018). Naast het plezier dat kinderen aan spel beleven, biedt spel ook een rijke context om de inhouden van het rekenwiskunde domein verder te verkennen. Leeropbrengsten van rekenen en wiskunde gaan immers verder dan alleen technische beheersing (Fijma & Vink, 2003).

eigen speelwereld creëren : bewogen verhalen
Brechje Verhelle en Marga van Gijn
Kinderen maken verhalen als ze spelen met bouwmaterialen en loose parts. Deze materialen nodigen uit tot transformatie en zorgen ervoor dat ze een eigen speelwereld kunnen creëren. Tijdens het spel nemen kinderen niet zelf een rol aan, maar zijn ze de regisseur van hun eigen verhaal. De leidraad van dit spel wordt gevormd door de verbeeldingskracht, creativiteit en exploratiedrang van het kind.

Verder…

16 Social
17 Column Aleid Truijens
23 Aan de slag! In beweging met media!
24 Kinderboeken: zoekboeken
27 Vakliteratuur
32 Agenda
33 Lezersactie
34 Goudeerlijk