Wereld van het jonge kind — Jrg. 46 (juni 2019) nr. 10

04 Meldcode kindermishandeling
Marike van Gemert en Patries Worm
Volgens de cijfers zit in elke schoolklas gemiddeld één kind dat thuis te maken heeft met kindermishandeling. Als leerkracht kun je veel voor deze kinderen betekenen door ze te zien en te steunen. Daarnaast heb je volgens de wet de plicht om in actie te komen bij vermoedens.

10 Vroegsignaleren doe je samen
Emilie Groot-Ketelaars
Bij het artikel ‘Inclusief werken: past dan wel?’ in een eerdere HJK werd een oproep gedaan om good practices te delen. Wiedi Hartveld en Nanda Bischoff van Sterk Huis delen de succesfactoren en uitdagingen die zij tegenkomen bij het realiseren van inclusie van het jonge kind in de preventieve samenwerking tussen jeugdhulp, kinderopvang en onderwijs.

16 Vroege mondelinge taalontwikkeling
Eveline Bogers
De eerste zeven levensjaren zijn van belang voor het ontwikkelen van een goede mondelinge taalvaardigheid. Wat is het belang hiervan en hoe kun je preventief werken met kleuters om zo hiaten in de taalontwikkeling te voorkomen?

22 PO-Raad : visie op het jonge kind
Anneke Elenbaas van Ommen
De PO-Raad publiceerde in 2016 de brochure Doorstroom van kleuters. Wat doet de sectorraad nog meer voor het jonge kind en welke speerpunten zijn nu actueel? En wat is de visie van de PO-Raad op de doorgaande ontwikkellijnen van het jonge kind, met daarbij de focus op onderwijsachterstanden?

28 Culturele diversiteit in de kleuterklas
Yvette Westgeest
Al op jonge leeftijd maken baby’s en kinderen onderscheid in huidskleur. Ook ontwikkelen ze al vroeg sociale voorkeuren en ontstaan er vooroordelen gebaseerd op ras. Hoe kan je hier als leerkracht in de kleuterklas op een juiste manier mee omgaan?

Rubrieken
09 Aan de slag!
14 PrentenboekIndruk
20 Prentenboek van de maand
21 Donderstenen
27 BoekIndruk
32 Journaal