Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 46 (februari 2019) nr. 6

04 Basisvertrouwen in de klas
Lotte Adriaans en Janet Gooden
Als een kind voldoende basisvertrouwen heeft, kan het op school ‘eruit halen wat erin zit’. Hoe herken je als leerkracht (minder) basisvertrouwen in de klas? En wat kan je doen om deze basisvoorwaarde voor ontwikkeling in de klas tot stand te brengen?

10 Lerend spelen in groep 3
Marianne de Wit-Polet
In groep 3 valt door middel van betekenisvolle thema’s voor kinderen veel te leren door te spelen. De betrokkenheid van de kinderen is daarbij groot en zij hebben een actieve leerhouding. Leren en spelen combineren zorgt voor veel betrokkenheid en enthousiasme. Hoe geef je dat vorm?

16 Werken aan persoonlijkheid
Hilbertine Bos en Hans Bakker
Kleuters hebben invloed op hoe ze omgaan met de wereld. Daar hebben ze vaardigheden bij nodig die ze nog moeten ontwikkelen. ‘The leader in me’ is een aanpak die kan helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid en het grip krijgen op het leven.

22 Peuteropvang op drift?
IJsbrand Jepma
Gemeenten en hun voorschoolse partners hebben veel te verstouwen gekregen: harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, extra peutermiddelen van Asscher en wijzigingen in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Met als gevolg een grote verscheidenheid aan lokale peuterstelsels. Er is dus geen nationaal peuterstelsel. Hoe lang gaat het huidige peuterstelsel nog mee?

28 Spelen in het dorp Zeveneik
Maartje Postma en Leonie Janssen

Rubrieken
09 
Aan de slag!
14 PrentenboekIndruk
20 Prentenboek van de maand
21 Donderstenen
27 BoekIndruk
32 Journaal
34 Verwacht in HJK