Wereld van het jonge kind — Jrg. 46 (april 2019) nr. 8

04 Kinderen en ouders in ontwikkeling
Carolien Gravesteijn
Gravesteijn (2019) is eerder ingegaan op de ontwikkeling en levensvaardigheden van ouders tijdens de zwangerschap totdat hun kind 2 jaar is en wat dit kan betekenen voor leerkrachten in het basisonderwijs. Deze keer laat ze zien hoe dit eruitziet voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en in de onderbouw.

09 Tijd om te groeien!
Denise Bontje
Het is april en volop lente. Dat zie je terug in de natuur. Planten groeien, bloemen komen op. Prachtig om te zien als die bloemen en planten, maar hoe groeien die? Duik met kleuters in de groei van bonenplant en breng het groeiproces van boon tot plant in beeld.

12 Waarom geen mediagebruik?
In juni 2011 stond het themanummer van HJK in het teken van de digitale wereld van het jonge kind. Onderzoekers, ontwikkelaars, gebruikers en beleidsmakers spraken over kansen en bedreigingen en gaven de lezer inzicht in hoe je kinderen wijzer kunt maken in de media.
We zijn nu acht jaar een verschillende ontwikkelingen verder. In deze special bouwen we voort op het themanummer van 2011. Wat is er inmiddels bereikt? Hoe is het medialandschap veranderd? Wat is mediawijsheid? Wat is de rol als leerkracht bij mediaopvoeding? Welke keuzes maak je?

Rubrieken
09 Aan de slag!
10 Prentenboek van de maand
27 Journaal
29 Donderstenen
30 PrentenboekIndruk
33 BoekIndruk

… en verder
34 Abonnement op HJK
34 Verwacht in HJK