Wereld van het jonge kind — Jrg. 45 (december 2017) nr. 4

04 Zintuigenverhaal: ervaar het verhaal
Rita Gerkema-Nijhof
Een kind voorlezen is belangrijk, maar wat doe je als een kind de aandacht niet bij het verhaal kan houden of de gewone voorleesboeken niet begrijpt? Zorg voor plezier bij die kinderen met zintuigenverhalen. Dit zijn verhalen op maat waar zintuiglijke elementen aan toegevoegd zijn.

12 Alles draait om beweging! Special bewegingsonderwijs
Beweging is belangrijk en er komt steeds meer aandacht voor dit thema. Beweging is één van de thema’s van de Gezonde School. Het is de taak van de school om een actieve leefstijl onder kinderen te stimuleren. Maar bewegen doet meer en draait om meer dan bewegingsonderwijs.
Wat betekent motorisch leren nu precies voor het jonge kind? Wat is het effect van bewegen op het leren? Al bewegend en spelend ontdekken kleuters de wereld om zich heen. In de artikelen in deze special over bewegingsonderwijs is het motorisch leren het uitgangspunt: alles is beweging.

28 Hoe creëer je ouderbetrokkenheid?
Jacqueline Blaak
Het ondersteunen en stimuleren van de (schoolse) ontwikkeling van het jonge kind is een verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten samen. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Maar hoe werk je daarin als kleuterleerkracht samen met ouders?

Rubrieken

07 Aan de slag!
08 Prentenboekindruk
10 Prentenboek van de maand
27 Journaal
31 Abonnement op HJK
32 BoekIndruk
33 Donderstenen
34 Verwacht in HJK