Wereld van het jonge kind — Jrg. 44 (februari 2016) nr. 6

04 Embodiment: omgaan met materiaal
Fiona Whelan en Diny van der Aalsvoort
Als volwassene houd je schrijfgerei als pennen en potloden vast alsof je nooit anders hebt gedaan. Voor kinderen in ontwikkeling geldt dat niet. Hoe kun je kinderen laten oefenen met materiaal, zodat ze zicht krijgen op hoe ze hun eigen lichaam optimaal kunnen gebruiken?

12 Doorgaande lijn voorschool-school
Hester Heerdink en Karin Hoogveen
Sommige kinderen popelen om naar de ‘grote school’ te gaan. Voor anderen is het een angstig moment. Hoe ziet de doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool eruit? Op welke manier kunnen instellingen en scholen die lijn vormgeven, zodat de overgang soepel verloopt?

20 Wat maakt VVE effectief?
Kees Broekhof
Doorslaggevend voor de effectiviteit van VVE is de kwaliteit van de uitvoering van het VVE-programma, stellen onderzoekers (Leseman & Veen, 2016). Het belangrijkste bestanddeel van die kwaliteit is hoogwaardige interactie met kinderen. Hoe geef je dit vorm in de praktijk?

28 Pedagogische visie van Malaguzzi
Elly Singer en Sandie Wong
Elly Singer en Sandie Wong interviewden dertig pedagogen en psychologen uit verschillende landen over hun ervaringen met opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen. Wat kunnen we in de praktijk leren van Loris Malaguzzi, de drijfveer achter de Reggio Emilia-benadering?

Rubrieken

09 Abonnement op HJK
11 Aan de slag!
16 Prentenboek van de maand
17 BoekIndruk
19 Donderstenen
26 PrentenboekIndruk
32 Journaal
34 Verwacht in HJK