Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 43 (oktober 2015) nr. 2

04 Taalontwikkeling door te leren over de natuur
Kees Both
Het benoemen van de wereld om hen heen zit er bij kinderen al heel vroeg in. Taalontwikkeling en het ‘leren lezen van de wereld’ gaan hand in hand.

09 Aan de Slag!

10 Balans tussen sturen en spontaniteit van jonge kinderen
Dirk van der Straaten
Hoe bied je ruimte aan spontaniteit van jonge kinderen en leid je dit tegelijkertijd in ‘goede banen’ door het inzetten van je vakmanschap? Ter illustratie het spel van vier kinderen met materiaal dat hen uitnodigt tot onderzoekend leren.

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

16 Zo geef je vorm aan ouderbetrokkenheid
Bert Wienen
Soms stel je als leerkracht vast dat een kind meer nodig heeft dan in de klas geboden wordt en schakel je een hulpverlener in. Handvatten voor het betrekken van ouders in zo’n situatie.

20 PrentenboekIndruk

22 Woordenschat in interactie
Marianne Verhallen en Lotte Henrichs
Je wilt alle kinderen, ook de taalzwakkere of stille kinderen, de kans geven om hun zegje te doen in de klas. Hoe zorg je dat de interactie prikkelend is en vooral dat kinderen steeds beter gaan praten? Tips voor de praktijk.

27 BoekIndruk

28 Stimuleren van executieve functies
Kim Freriks en Ineke Hanemaaijer
Als leerkracht ondersteun je door de dag heen de ontwikkeling van executieve functies. Ongemerkt leer je kinderen weerstand te bieden aan impulsen, hun werkgeheugen actief te gebruiken en flexibel om te gaan met veranderingen. In een kleuterklas doen zich dagelijks verschillende situaties voor waarin jonge kinderen deze vaardigheden ‘oefenen’. Maar over welke vaardigheden hebben we het dan en welke activiteiten doen hierop een beroep?

32 Journaal

34 Verwacht in HJK