Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 41 (april 2014) Nr. 8

Special: Integraal Kind Centrum

6  De pedagogische insteek van een IKC
THEMA
Elly Singer, Jeannette Doornenbal
Hoe zou het ideale IKC eruit moeten zien? Op welke wijze krijgt het pedagogisch beleid vorm en inhoud binnen een integraal kindcentrum? Elly Singer en Jeannette Doornenbal geven hun deskundige mening.

12  Een integraal aanbod voor kinderen en ouders
THEMA
Yvette Vervoort, Job van Velsen

Waar moet je rekening mee houden als je start met een IKC? Ga vanuit een gezamenlijke visie planmatig aan de slag luidt het advies vanuit het Landelijke Steunpunt Brede Scholen: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

18  Successen, knelpunten en oplossingen
THEMA
Anneke Elenbaas van Ommen
Om een integraal kindcentrum (IKC) tot stand te brengen, dienen een aantal hobbels te worden genomen. Nuriye van Gelderen, directeur van basisschool De Violier, vertelt over het ontwikkelingsproces van haar school.

24  Het avontuur van De Aventurijn
THEMA
Joyce Bommer
De inrichting van een integraal kindcentrum is een avontuur dat verschillende partijen met elkaar aangaan. Als je in dat ontwikkeltraject – van begin af aan – de ouders betrekt, dan kun je het met recht een spannend avontuur noemen.

EN VERDER

  5  Inleiding special IKC
THEMA
Denise Bontje, Anneke Elenbaas van Oomen
De samenwerking tussen brede scholen en hun verschillende partners rondom het jonge kind kent vele vromen. De opkomt van integrale kindcentra (IKC) is het meest recente voorbeeld daarvan.

17  Voordeel voor abonnees

30  Stress signaleren bij autisme
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Yolanda van Helvoort
Jonge kinderen met autisme ervaren veel stress. Door deze kinderen middels een signaleringsplan inzicht te geven in de verschillende fasen van stress kunnen ze leren hiermee om te gaan.

34  Verwacht in HJK
– Seksueel gedrag
– Taal en motoriek
– HGW in groep 1-2
– Goede leesstart

RUBRIEK

4  Pas op! Dit boek bijt!
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

11  Lettervreter
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
Krokodillen zijn populair in kinderboeken…heel spannend natuurlijk! Met die grote tanden en groene staart met grote schubben zien ze er gevaarlijk uit. En een beetje samen griezelen vinden kleuters best fijn.

16  Succeservaringen
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Klassekids
– Succes! Met ouders
– Zeg nee!

22  Kijken en zoeken

PRENTENBOEKBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– Dag boek, dag zon, dag koek
– Buitenbeentjes Op en In / Dik en Dun
– Nog zo’n boek!
– Vlieg op dikke bromvlieg

28  Schoolpleinoorlog
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

29  Journaal
– Leuke lenteactiviteiten
– Een goede schoolbieb
– Nationale Onderwijsprijs
– Agenda