Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (september 2012) Nr. 1

4 Rekenactiviteit: structuren en patronen / De Maniertjesdoos
REKENEN
Merel Sprong
Met de Maniertjesdoos doen jonge kinderen spelenderwijs ervaring op met het benoemen en vergelijken van hoeveelheden en bijbehorende structuren. De kinderen worden uitgedaagd om eigen oplossingen te bedenken.

10 Opening van Speleon / Spelen, leren en ontdekken
SPELEN
Ineke Sagasser
Op 9 mei 2012 werd in Amsterdam op de iPabo Speleon geopend, een praktijk en onderzoeksruimte voor jonge kinderen en hun opvoeders. Onderzoekers, studenten, leerkrachten en ouders kunnen hier, als basis voor verder onderzoek, de spelontwikkeling van kinderen observeren. In dit expertisecentrum werken de iPabo, de Vrije Universiteit Amsterdam (LEARN! en het Centrum Brein & Leren) en de basisscholen samen. Het onderwijs heeft behoefte aan bewezen kennis en ervaring over de ontwikkeling van het jonge kind en vooral waar het gaat om de overgangen van peuter naar kleuter naar basisschoolkind.

16 Huis van de kleine onderzoeker
NATUUR & TECHNIEK
Ad van der Heijden
De Duitse stichting ‘Haus der kleinen Forscher’ ontwikkelde voor kinderen van vier tot zes jaar een programma, waarmee zij tijdens alledaagse activiteiten in aanraking worden gebracht met natuurwetenschappen, rekenen en technologie. Hoe kun je met dit initiatief ook zelf aan de slag?

28 Schip ahoi! Kind in zicht / Spelenderwijs ontwikkeling van kinderen stimuleren
SPELEN
Monique van der Heijden, Ab van den Bosch
De ontwikkeling van jonge kinderen gericht stimuleren, dat is nu meer dan ooit de opdracht voor pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en van leerkrachten in de onderbouw van de basisschool. Maar welke koers ga je varen?

EN VERDER

8 Cadeau bij een abonnement
– ‘Huisbeestenboel’

15 Voordeel voor HJK-abonnees
– ‘Kinderen leren omgaan et boosheid’
– ‘Horton hoort een hun’
– ‘Het verhaal van het kind’
– ‘Pictokaarten eigen lichaamsbesef’

22 Diabetes in de klas
Marley Steeghs
In een vorig artikel in HJK (februari 2012 – pag. 14 e.v.) is aandacht besteed aan diabetes in de klas. Hierin werd uitgelegd wat diabetes precies is, wat de kenmerken zijn en hoe je er als leerkracht mee omgaat. Dit vervolgartikel geeft een beeld van de pedagogische en psychologische gevolgen van diabetes.

26 Vormgeving HJK opgefrist
Op basis van lezerswensen is met ingang van dit nummer een aantal wijzigingen doorgevoerd om het blad nog toegankelijker en beter leesbaar te maken.

34 Service voor abonnees

RUBRIEK

9 Vragen over de liefde
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

14 Kijken naar gedrag
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– ‘Het begint met kijken en luisteren’
– ‘Kijk, luister en begrijp’
– ’20 tweets over…’

20 Hallo Wereld!
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
– ‘De hond, de haan en de jakhals’
– ‘De sombrero van Diego’
– ‘Duizend kraanvogels’
– ‘Mijn straat, een wereld van verschil’

27 Honger naar echt
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

32 Journaal
– Jorik Congres 2012
– Korczak Jubileum Festival
– Rekenprentenboeken
– Kinderliedjes
– Kinderkwalen
– Veertig jaar HJK
– Agenda

34 ‘Duizend kraanvogels’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND