Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (november 2011) Nr. 3

4 Ironie in prentenboeken
LITERAIRE COMPETENTIE
Coosje van der Pol
Veel prentenboeken en tekenfilms die speciaal voor kleuters zijn, bevatten ironische humor. Ironie herkennen en begrijpen is daarom een belangrijke vaardigheid. Wie de ironie van een verhaal niet doorheeft, mist een groot deel van de betekenis (en vaak ook van de humor). Hoe gaan kleuters om met ironie?

10 Ouders als partners
VERBINDEND PARTNERSCHAP
Pieter Jansen, Carina Smolenaers
Als er vragen zijn bij de ontwikkeling van een kind, kan het partnerschap tussen ouders en school van cruciale betekenis zijn. Samen tot een gedeeld beeld van het kind komen, levert vaak een duurzame bijdrage aan het vinden van passende antwoorden. Maar hoe kom je tot een gezamenlijk beeld? Dit artikel beschrijft en werkwijze die ouders en school begeleidt in de omgang met het kind.

16 Preventie van probleemgedrag bij jonge kinderen (3): Probleemgedrag voorkomen
SERIE
Margreet van Oudheusden, Aleid Beets Kessens, Kobi Wanningen
Om probleemgedrag bij jonge kinderen te voorkomen, dien je te zorgen voor een omgeving die voorspelbaar is, met heldere regels en routines en voor een leerkracht die een warme, sensitieve en responsieve houding heeft. Maar hoe doe je dat? Dit is het derde artikel in de serie: ‘Preventie van probleemgedrag bij jonge kinderen’.

20 Meten met kralen
WISKUNDIGE WERELD- EN GETALVERKENNING
Dirk van der Straten
Rekenen is meer dan alleen sommen maken. Voor jonge kinderen is een spontane situatie vaak aanleiding om wiskundig actief te worden. Zo’n verkenning kun je didactisch inbedden. De auteur laat zien hoe een didactisch kader kan helpen om een educatieve draai te geven aan de spontane wiskundige inbreng van jonge kinderen.

EN VERDER

24 Aanpak kindermishandeling op school
VERPLICHTE MELDCODE
Lydia Janssen
Vanaf 2010 zijn (basis)scholen verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode beschrijft de stappen die leerkrachten en andere beroepskrachten op school moeten zetten bij signaleren van kindermishandeling. Doel van de code is het beschermen van kinderen en het ondersteunen van leerkrachten.

28 De stilte voorbij? / Selectief mutisme: stille kinderen in de klas
Karen Wansink
In elke peuter(speelzaal)groep of schoolklas zitten kinderen die verlegen zijn. Er zijn ook kinderen die nooit praten tegen een leerkracht, een pedagogisch medewerker of tegen andere kinderen. In ŽŽn op de duizend gevallen betreft het een kind met selectief mutisme. Deze kinderen vallen op door niet op te vallen. Hoe kunnen we omgaan met deze stille kinderen?

RUBRIEKEN

8 Hype of hypermoderne kennis?

IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
Margreet van Oudheusden is pedagoog en docent. In een maandelijkse column bespreekt zij dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

9 Waarom lig jij in mijn bedje?
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

14 Help me de winter door
PRENTENBOEKINDRUK
‘De grote kleine kerstman’
– ‘Meneer Sneeuwpop’
– ‘Droomsneeuw’
– ‘Beer bouwt een winterhuis’.

27 Kikkerversjes
VERS VAN DE PERS
Herbet Mouwen

32 Journaal
– Overgang groep 2-3
– Knutselen
– Bewegingsonderwijs
– Kansen benutten
– Online hulpje
– Ontwikkelingsgericht
– Agenda

34 ‘Zie de maan schijnt door de bomen’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND