Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (mei 2012) Nr. 9

4 Sneeuwwitje en de ninja dwergen
SPELEN / SERIE
Jenthe Baeyens
Fantasiespel van jonge kinderen deel 2.* Hoe stimuleer je het fantasiespel van jonge kinderen door ruimte te geven aan het spel, gebruik te maken van uitdagende materialen en spelbegeleiding.
* Zie voor eerste deel: HJK nummer 6 (februari 2012)

10 One, two, three English time!
VROEG VREEMDE TALEN ONDERWIJS (VVTO)
Kathleen Moore
Steeds meer basisscholen geven Engels in de onderbouw. Jonge kinderen leren een vreemde taal namelijk op een geheel natuurlijke wijze, net zoals ze hun moedertaal leren. Om jonge kinderen de Engelse taal te leren, moet je ze zo veel mogelijk onderdompelen in het Engels. Armen in de lucht: “… 1, 2, 3 English Time!”

16 Onderwijs aan zieke leerlingen
Gemma Janssen
Ziek zijn en toch naar school. Dit betekent veel voor een kind, voor de ouders en ook voor de leerkracht. In dit artikel beschrijft de auteur wat je als leerkracht kunt doen. Wat wordt er qua onderwijs van de school en de leerkracht verwacht?

22 Het verwende kind syndroom / Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning
Willem de Jong
Kinderen hebben grenzen nodig. Het is aan de ouders of opvoeders om kinderen deze grenzen te bieden. Maar soms geven ouders hun kinderen toch hun zin, om allerlei redenen. Waarom verwennen ouders? En wat zijn de gevolgen van deze problematische verwenning?

EN VERDER

26 Aandacht voor de computer
MEDIAOPVOEDING
Jan de Bas
Jonge kinderen weten tegenwoordig al aardig wat over de computer, maar ze weten niet allemaal wat je ermee kan doen en wat erbij hoort. Ze gaan als native users relatief makkelijk met de computer om, maar zijn zich niet bewust van alle mogelijkheden en gevaren. Daarom is mediaopvoeding van belang.

31 Jonge kinderen ontmoeten cultuur in educatie
Aankondiging themanummer HJK nummer 10 juni 2012

RUBRIEKEN

9 De draad van Alexander Calder
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

14 ‘Onderzoek het zelf maar uit’
PRENTENBOEKENINDRUK
Mathieu van Meer
Met jonge kinderen kun je de nieuwsgierigheid naar kennis aanwakkeren met behulp van prentenboeken.
– ‘De vuilnisman’
– ‘Willewete’
– ‘Van wie is dat kleintje’
– ‘Van wie is die poep’
– ‘Walvissen’

21 Leesletters
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
Het blijft een aantrekkelijke manier van po‘zie uitgeven: veel verschillende gedichten van verschillende dichters in ŽŽn verzamelbundel. Soms leidt dat tot fraaie, goed doordachte verzamelingen van originele gedichten.

25 Labelen
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
ADHD met een snufje ODD en wat PDD-NOS-achtige kenmerken… Margreet van Oudheusden is pedagoog en docent. In een maandelijkse column bespreekt zij dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

32 Journaal
– Kindcentrum
– Schoolfruit
– Letters leren
– Weekplanner
– Buitenruimte
– Zedenzaak
– Agenda

34 ‘De draad van Alexander Calder’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND