Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (maart 2012) Nr. 7

4 Functie van taal tijdens rekenen
Hanneke Saaltink
Bijna alle jonge kinderen tekenen. De eerste krabbels ontstaan soms al tegelijkertijd met de eerste woordjes. Als kinderen de kans krijgen, zullen ze tijdens het tekenen graag en veel praten. Maar wat leren kinderen eigenlijk van dit gezellig samen tekenen? En waar praten ze over?

10 Tweelingen naar school / Samen of apart?
Suzanne Lagerweij
Op veel basisscholen worden tweelingen in aparte klassen geplaatst. Men denkt ten onrechte dat tweelingkinderen zich dan beter ontwikkelen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat gescheiden tweelingen het niet beter doen op school. Scholen zouden een flexibel beleid moeten hanteren en per tweeling moeten bekijken wat goed is.

16 Meten en weten
Dirk van der Straten
In zijn dubbelrol als vader en (reken)-onderwijskundig ontwerper brengt de auteur de getal en telontwikkeling van zijn kinderen Ayla en Quinten in beeld. In zijn beschrijving van dat proces ontwikkelt hij inzichten die mogelijk houvast kunnen bieden aan leerkrachten.

22 Reproducerend rollenspel: ‘Ik deed mezelf vet goed na!’
Henrike ven den Hurck
Wie kent het niet? Twee kinderen hebben ruzie, de een heeft de ander geschopt en van boosheid en verdriet kunnen ze geen van beide precies uitleggen wat er nu werkelijk aan de hand is. Hoe kun je daar toch achter komen?

EN VERDER

20 Uitslag lezersonderzoek
HJK

26 Van krastekening naar eigen beeldtaal
Sabine Plamper
KINDERTEKENINGEN IN DE PRAKTIJK
Een krastekening is het startpunt voor de ontwikkeling van een eigen beeldtaal van ieder kind. Sommige kinderen krassen eerst vellen vol om dan op een nieuw vel een tekening vanuit een concreet idee te maken. Andere kinderen raken ge•nspireerd door wat ze in hun krastekening zien en werken daar direct op door. Waarom maken kinderen krastekeningen? En waarom zouden deze tekeningen meer op waarde geschat moeten worden.

RUBRIEKEN

9 Waar hoort die vogel thuis?
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

14 PrentenboekIndruk
Mathieu van Meer
Prinsessen (en prinsen) wonen in prachtige paleizen, dragen mooie kleren en doen waar ze zin in hebben … dat spreekt tot de verbeelding!
– ‘En toen, alles voor een zoen’
– ‘Prinsessen zijn niet perfect’
– ‘De koningin die niet kon kiezen’

25 ‘Als de bomen straks gaan rijden’
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
Maar liefst 109 pagina’s kinderpo‘zie rondom 11 thema’s. Er valt veel te genieten in dit boek.

31 De kracht van verhalen
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden is pedagoog en docent. In een maandelijkse column bespreekt zij dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

32 Journaal
– Horen en communiceren
– Kleuterbrein in beeld
– Inspirerende speel-leeromgeving
– Water drinken
– Adoptiekinderen
– Rekenonderwijs
– Agenda

34 ‘Pieter de papegaaiduiker’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND