Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (februari 2012) Nr. 6

4 Aanpak vroege rekenproblemen
Hans van Luit
Een adequate ontwikkeling van getalbegrip bij kleuters is belangrijk. Veel van de rekenproblemen bij kinderen vanaf groep 3 blijken namelijk terug te voeren op onvoldoende ontwikkeld getalbegrip op kleuterniveau. Hoe signaleer je vroege rekenproblemen en bied je de juiste ondersteuning.

8 Werken met een methode
Irma Koerhuis, Marieke op den Kamp
Je werkt met een VVE-methode voor jonge kinderen. er ligt een project klaar vol activiteiten. En dan komt Fadill trots zijn wiebeltand laten zien. Wat nu? Mag je afwijken van het programma? En wat doe je met de verschillende niveaus in je groep? In dit artikel gaan de auteurs in op vragen over het werken met een methode.

14 Diabetes in de klas
Cathelijne van de Sande-Suijs, Ciska Westerlaken
Een kind met diabetes in de klas is vaak een extra belasting voor de leerkracht. Als leerkracht heb je immers geen medische achtergrond. Maar kinderen met diabetes kunnen op school gewoon mee doen met alle activiteiten. De auteurs laten je zien wat je kunt doen om deze kinderen de juiste begeleiding te geven.
– Vervolgartikel zie: HJK september 2012, pag. 22 e.v.

18 Fantasiespel van jonge kinderen / Prinsessen, superhelden en slechterikken
SPELEN / SERIE
Jenthe Baeyens
Jonge kinderen kunnen intens en vol overgave spelen. Zodra kinderen vanuit hun manipulatieve of constructieve spel verder gaan in fantasie en verhaal krijgt het spel een andere dimensie. In hun gedeelde fantasie begrijpen kinderen elkaar en geven ze op hun eigen manier vorm aan hun idee‘n, gedachten en gevoelens over zichzelf en de wereld om hen heen.

EN VERDER

24 Nieuwe opleiding Pedagogie van het jonge kind
KWALITEITSONDERSTEUNING IN DE KINDEROPVANG
Robin Maeckelberghe
Goed nieuws uit Belgi‘: dit academiejaar is de eerste lichting pedagogische coaches gestart aan de Arteveldehogeschool (Gent), de Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen) en de Erasmushogeschool (Brussel). De gloednieuwe opleiding Bachelor in de pedagogie van het jonge kind wil gedreven professionals afleveren die in de kinderopvang het aanspreekpunt worden voor zowel de collega’s, de ouders als de kinderen. De vraag is groot, de verwachtingen hooggespannen.

28 Verborgen rekenschatten
REKENACTIVITEITEN IN PRENTENBOEKEN
Rob van Bree, Hanneke van Bree
In het onderwijs aan jonge kinderen nemen prentenboeken een prominente plaats in. Ze bevatten dikwijls een schat aan rijke taal en zijn daardoor nauw verbonden met het taalonderwijs. Sommige verhalen inspireren echter ook tot rijke en betekenisvolle rekenactiviteiten. Rekenen en prentenboeken vormen wellicht een niet alledaags duo, maar wel een uiterst leerzaam koppel, zoals blijkt uit de uitgewerkte rekenactiviteiten rond de grootheid tijd bij het prentenboek Eend en de tijdmachine.

RUBRIEKEN

11 Vrolijk visje
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

13 GTST op het schoolplein
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
In een maandelijkse column dilemma’s uit de onderwijspraktijk. Pedagoog en docent Margreet van Oudheusden houdt leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

23 BoekIndruk
Jan de Bas
Dit keer drie vakboeken waarin werkvormen een belangrijke rol spelen.
– ‘Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren’
– ‘Dyslexie en touwtjespringen’
– ‘Aan de slag met kleuterdans’

27 Praten met de juf
GASTCOLUMN
Floris Dekker

32 Journaal
– Veiligheid
– Miertje Maniertje
– In shape
– Brede Schoolcongres (23 mei 2012 – Jaarbeurs Utrecht)
– Digitaal ontmoeten
– Knutsel- en lesidee‘n
– Stiefgezin
– Agenda

34 ‘Het boek van Max’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND