Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (december 2011) Nr. 4

4 Beredeneerd taalaanbod met Sinterklaas
Martine Gijsel, Marga van Schalwijk
Babypiet in het Pietenhuis. Als Sinterklaas weer in het land is, wordt er volop over gepraat, vooral in de onderbouw. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het (taal) onderwijs op een lager pitje komt te staan. Integendeel: het thema biedt een betekenisvolle context om aan tafel te werken.

8 Nieuwsgierigheid, voorwaarde voor ontwikkeling (1)
Cobi Boomsma, Wieke Bosch
Waarom zijn kinderen nieuwsgierig? Jonge kinderen zijn nieuwsgierig naar wat er om hen heen gebeurt. Ze kunnen zich nog verwonderen en verbazen over alles wat ze tegenkomen in de grotemensenwereld. De auteurs gaan in op de vraag hoe je in het onderwijs aan het jonge kind gebruik kunt maken van hun ‘natuurlijke’ nieuwsgierigheid.

12 Verslag van een inspectiebezoek
VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE
Corrie Doeleman
Om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie te boordelen werkt de Onderwijsinspectie met een VVE-toezichtkader. Daarin zijnde beoordelingspunten aangegeven die de inspectie bij de uitvoering van VVE in beeld brengt. In dit artikel een verslag van een inspectiebezoek.

EN VERDER

16 Preventie van probleemgedrag bij jonge kinderen (4): Probleemgedrag: wat vraagt het van de leerkracht?
SERIE
Aleid Beets Kessens, Margreet van Oudheusden, Kobi Wanningen
Over welke competenties zou de onderbouwleerkracht moeten beschikken om te werken aan preventie van probleemgedrag bij jonge kinderen? Vanuit de piramide van School Wide Positive Behavour Support (SWPBS) wordt in dit slotartikel de rol van de leerkracht uitgewerkt.

20 Rol van eigen ervaringen in opvoeding van kinderen / Van wie is het probleem?
Marcella Klamer, Greet Caminada
Ouders kennen hun kind meestal beter dan de leerkracht. Een goede uitwisseling van informatie over en weer is dan ook in het belang van het kind. Toch zitten hier ook addertjes onder het gras, zoals het onderstaande verhaal laat zien. Soms kunnen ouders eigen negatieve ervaringen onvoldoende hebben verwerkt, waardoor ze hun problemen op het kind projecteren.

24 Goede begeleiding voor ieder kind / Een enig kind in de klas
Jacqueline van Swet
De gemiddelde klas in het basisonderwijs telt wel een enig kind. Wat betekent dat voor de leerkracht? Moet je daar iets mee? En zo ja, wat dan? In dit artikel wordt achtergrondinformatie gegeven over enig kinderen en met name over wat dat betekent voor hun opvoeding.

29 Pleidooi voor kinderspel
Joop Berding
Wie meent dat het spel van het kind aan herwaardering toe is, vindt in John Dewey (1859-1952) een bondgenoot. Dewey zag het spel als bij uitstek de manier waarop jonge kinderen het leven verkennen. Zijn speltheorie is tegelijk een schoolkritiek. Dit artikel presenteert Deweys opvattingen over spel tegen de achtergrond van zijn filosofie en pedagogiek.

RUBRIEKEN

11 Mama kwijt!
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

23 Ruzie: lastig of nodig
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden is pedagoog en docent. In een maandelijkse column bespreekt zij dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

27 BoekIndruk
Jan de Bas
Deze maand bespreking van drie vakboeken over taal en moraal.
– ‘Moraal in het klaslokaal’
– ‘Praten met Volle Mond’
– ‘Spelenderwijs leren communiceren’

32 Journaal
– Sinterklaasboeken
– Jong Engels leren
– Kleuters als filosofen
– Inspiratiedag
– Kindermuis en -toetsenbord
– Fijn: vrienden
– Gezocht: succesverhalen
– Agenda

34 ‘Mama kwijt’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND