Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 39 (april 2012) Nr. 8

4 Vernieuwde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie / Een ‘ultimate make-over’
Anja van Schijndel
De protocollen Leesproblemen en Dyslexie, bedoeld om achterstanden in geletterdheid aan te pakken, worden op scholen vooral gebruikt door specialisten zoals intern begeleiders, leesspecialisten en logopedisten. Om de protocollen toegankelijker voor leerkrachten te maken, kregen ze qua uiterlijk en inhoud een make-over.

10 Opbrengstgericht rekenen is leuk!
Monique Jeurissen, Karin van Breugel
Opbrengstgericht werken, passend onderwijs: het staat hoog op de onderwijsagenda. Maar hoe werk je doelgericht en planmatig om maximale opbrengsten te bereiken voor zoveel mogelijk kinderen? De auteurs illustreren dat het uitstekend mogelijk is om opbrengstgericht te werken op een mannier die past bij de leerkracht Žn de kleuter.

14 Scheidingskinderen / De leerkracht als verbindende factor
Jacqueline van Swet
Scheidingen komen veel voor in Nederland. Daarbij zijn vaak ook kinderen betrokken. Professionals die met jonge kinderen werken, krijgen vaak te maken met scheidingskinderen. De rol van de leerkracht is in zo’n scheidingssituatie heel belangrijk. Hoe kan je als leerkracht een verbindende factor tussen kind en ouders zijn?

18 Buitenspel / Opbrengstgericht werken
Greet Camindad, Yvonne Leenders
Dat kinderen vrijheid hebben in hun buitenspel, betekent niet dat deze activiteit ook vrijblijvend is. Om jonge kinderen optimaal van de ontwikkelingskansen van het buitenspel te laten genieten, kan een leerkracht planmatig te werk gaan. Hoe dat eruit ziet beschrijven de auteurs in dit artikel.

EN VERDER

24 Betekenisvol schrijfwerk
TAALONDERWIJS
Jimke Nicolai, Jeroen Tans
In HJK nummer 5 (januari 2012) schreven Jimke Nicolai en Jeroen Tans het eerste artikel in een tweeluik over het werken met Vrije Teksten. Dit tweede deel gaat over verdere stappen van levend en betekenisvol schrijfwerk voor jonge kinderen. Hoe kunnen teksten beter worden? Op welke wijze behouden kinderen hun werk- en schrijfplezier.

28 Intelligentietests voor jonge kinderen / Heeft testen zin?
Jo Nelissen
In dit artikel wordt aandacht besteed aan opvattingen over zowel het intelligentiebegrip als verschillende manieren waarop intelligentie kan worden gemeten. In het bijzonder wordt ingegaan op de vraag of het zinvol is de ontwikkeling van intelligentie van jonge kinderen met een standaardtest te willen vaststellen.

RUBRIEKEN

8 De kunst van het neerleggen
GASTCOLUMN

Erik Vos
Visie kan benauwend zijn…

9 Beer komt thuis
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

22 De liefste juf
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
Margreet van Oudheusden is pedagoog en docent. In een maandelijkse column bespreekt zij dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

23 BoekIndruk
Jan de Bas
Dit keer bespreking van drie vakboeken over gewenst gedrag.
– ‘Zit stil!’
– ‘Spel werkt, spelen is de kunst’
– ‘Ik zie het anders’

32 Journaal
– Schooldub
– Scheidingskind
– Tweetaligheid
– Nationale Onderwijsprijs
– Diabetes
– Bordwerk
– Korczak
– Agenda

34 ‘Beer komt thuis’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND