Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 38 (mei 2011) Nr. 9

4 Vversterk Speciaal
VVE

Lilian van der Bolt, Kobi Wanningen
Hoe jonger je de ontwikkeling van kinderen systematisch stimuleert met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), hoe beter je eventuele achterstanden in hun ontwikkeling daadwerkelijk kunt voorkomen. Daarvoor is kennis nodig. Het nascholingstraject ‘Vversterk Speciaal’ richt zich op professionals die werken met kinderen met speciale ontwikkelings- en onderwijsbehoeften.

7 Hoeveel nachtjes slapen nog?
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

8 Hoogbegaafdheid zo snel mogelijk (h)erkennen
SIGNALERING HOOGBEGAAFDHEID
Sjoukje Blom
Kun je hoogbegaafdheid herkennen bij jonge kinderen? En hoe ga je er vervolgens mee om in de klas? Hoe eerder hoogbegaafdheid opgemerkt wordt, hoe meer kans op een gelukkige schoolloopbaan.

12 Leren van Janusz Korczak
TRAINING KINDEROPVANG
Joop Berding, Inge van Rijn
De pedagogiek van Korczak is een inspiratiebron voor veel mensen die met jonge kinderen werken. De auteurs doen verslag van een training aan pedagogische medewerkers, waarin zij de deelnemers in contact brachten met Korczak manier van kijken naar kinderen.

16 Computertijdperk
GASTCOLUMN
Sieneke Goorhuis-Brouwer

17 Z— doe IK dat: Vraag maar raak
Laura Mos
Vorig schooljaar kwam Nouk (6 jaar) naar school met een kinderencyclopedie. Ze had hier al van alles in opgezocht en kon er veel over vertellen. Ik vroeg de kinderen waar ze iets over wilden weten en zocht dat op in de encyclopedie. Ik merkte dat kinderen zich echt dingen afvragen, maar dat andere kinderen vooral gewend zijn om alleen vanuit een opdracht over iets na te denken.

21 Vriendjes voor altijd
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen
Het valt niet mee om uit het aanbod van liedbundels een keuze te maken. Gelukkig is er nu Vriendjes voor Altijd, uitgegeven bij het 35-jarig bestaan van Sesamstraat, met 35 liedjes van verschillende auteurs, op prachtige, lichte en zeer gevarieerde muziek van Henny Vrienten.

22 Digitale middelen en kinderen met autisme
AUTISME
Ellen Huisman
Computers, internet en mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hoe kun je als school de voordelen van digitale middelen benutten en inspelen op de mogelijkheden die deze systemen te bieden hebben voor kinderen met autisme?

25 Verwondering
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden
In een maandelijkse column bespreekt pedagoog en docent Margreet van Oudheusden dilemma’s uit de onderwijspraktijk en houdt zij leerkrachten in de onderbouw een spiegel voor.

26 Verslag OGO-Conferentie ‘OGO verbindt!’
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Ad van der Heijden
16 maart 2011: het huis bruist in De Reehorst in Ede. Tijdens de conferentie ‘OGO-Verbiondt!’ ontmoeten klassenassistenten, basisschoolleerkrachten, IB’ers, directies, schoolbegeleiders, opleiders, onderzoekers, studenten en andere betrokkenen bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs … iedereen ontmoet elkaar tijdens de conferentie ‘OGO verbindt!’.

30 We gaan op wereldreis
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
– Reis om de wereld in een dag
– Aan de andere kant van de zee
– De zeven werldwonderen
– Api wil op reis

32 Journaal
– Verjaardagsfeest
– Liedjes met gebaren
– Agenda
– Zwakke rekenaars
– Pedagogische Tact

33 De digitale wereld van het jonge kind
Vooraankondiging van het juninummer van HJK met dit thema.

34 ‘Babysoep’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND