Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 38 (april 2011) Nr. 8

4 Omgaan met seksuele ontwikkeling / Leuk of lastig?
Channah Zwiep
Seksualiteit, intimiteit en lichamelijkheid horen bij het leven. Kinderen hebben hierbij vanaf jonge leeftijd begeleiding nodig. Seksuele opvoeding moet dan ook eigenlijk al op de basisschool beginnen. Maar: wat vraagt dit van de school.

9 In het spoor van Mondriaan
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

10 Blokken bouwen in Central Park
ONTWIKKELING EN LEERERVARINGEN
Floor van Loo, Bette Prakke, Diny van der Aalsvoort
In oktober 2010 werd in New York The Ultimate Blockparty georganiseerd, met als insteek ouders en leerkrachten te informeren over het belang van spel en kinderen te laten spelen. De auteurs doen verslag van de manifestatie en van hun interview met Roberta Golinkoff, initiatiefnemer van de Blockparty.

13 Veeleisende ouders
IN DE SPIEGEL
Margreet van Oudheusden

14 Rekenspelletjes voor jonge kinderen
Marjolijn Peltenburg, Jo Nelissen
Jonge allochtone kinderen blijken een risicogroep te vormen voor het oplopen van een ontwikkelingsachterstand op jonge leeftijd. Het stimuleringsprogramma SamenRekenen wil een achterstand op het gebied van reken-wiskunde voorkomen. Daarbij spelen ouders een belangrijke rol.

18 Seksuele opvoeding in de praktijk
Melanie Linssen-Meijer, Iva Bicanic
Volwassenen vinden het vaak lastig om met jonge kinderen te praten over hun lijf en bloot zijn. Terwijl kinderen hier vaak onbevangen en zonder schaamte tegenover staan. Toch is het belangrijk om zonder schroom met kinderen over dit onderwerp te praten. Hoe pak je dat aan als leerkracht?

22 Rituelen
GASTCOLUMN
Erik Vos

23 Waarden in de groep
BOEKINDRUK
Jan de Bas
Bespreking van drie boeken over waarden in de groep:
– Grip op de groep
– Doe me een deugd
– Van alles wat meenemen

24 Onderwijs in de observatieklas
MEERVOUDIGE HANDICAP
Manon Vlassak
Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook het jonge kind met een (ernstige) meervoudige handicap. Maar hoe kun je op een optimale manier onderwijs bieden aan kinderen waarbij de ontwikkeling biet vanzelf verloopt? Hoe prikkel je kinderen voor hun omgeving als ze zich niet zelfstandig kunnen voortbewegen of zich niet goed kunnen richten zonder overprikkeld te worden door hun omgeving? Hoe ziet het onderwijs aan deze kinderen eruit?

29 Kleuters als kunstenaar / Thema ‘Kunst’ in groep 1/2
Laura Mos
Kunst! Wat is dat eigenlijk? Met deze vraag start ik het thema ‘Kunst’ in groep 1/2. De komende weken laat ik de kinderen ontdekken en ervaren wat kunst is. We gaan aan de slag met veel verschillende beeldende werkvormen. We geven geen antwoord op de vraag: de kleuters zijn de komende tijd zelf kunstenaar!

32 Journaal
– Vogels volgen
– Hoogbegaafdheid
– Heldjes
– Agenda
– Voor- en vroegschoolse educatie versterken (Vversterk)
– Poppenvilla
– Buitenspelen

34 ‘Superheldjes’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND