Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 37 (december 2009) Nr. 4

4 Competentieprofiel leerkracht Jonge Kind (1)
Wilma van Esch, Aleid Beets Kessens
Wat heb je nodig om te werken met jonge kinderen? Over welke vaardigheden moet je kunnen beschikken en wanneer gebruik je die? Het Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind ontwikkelde het ‘Competentieprofiel Jonge Kind’ om te komen tot beter toegeruste leerkrachten in de onderbouw. In de komende artikelenreeks willen we het profiel toelichten en verrijken met praktijkvoorbeelden ter inspiratie en versterking van de kwaliteiten van studenten en leerkrachten in de onderbouw.

7 Aan de slag!

Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

8 Non-verbaal gedrag spreekt
LICHAAMSTAAL
Ad van der Heijden
We gebruiken het allemaal: non-verbaal gedrag, maar meestal zijn we ons daar niet van bewust. Als leerkracht vang je de lichaamstaal van kinderen niet alleen op, maar moet je die ook kunnen interpreteren. Je kunt lichaamstaal zelf ook bewust gebruiken en daarmee verbale boodschappen onderstrepen.

11 Sterre

COLUMN
Jacqueline Tournier
Een sprong in het diepe

12 Najaarskleuters
JosŽ Smeets
Prinses Amalia ging al met 5 jaar naar groep 3. Is dat een uitzondering? Kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, zogenaamde najaarskinderen, ondervinden invloed van hun geboortemaand in hun schoolloopbaan. En dat begint met de vraag of ze al dan niet doorgaan naar groep 3.

18 Educatief partnerschap

OUDERBETROKKENHEID
Peter de Vries
Scholen kunnen niet meer om ouders heen en leerkrachten hebben behoefte aan een heldere afbakening van hun grenzen in relatie met de ouders. De auteur beschrijft een aantal normen voor leerkrachten en ouders die het vormen van gezonde ouderbetrokkenheid kunnen bevorderen.

21 Kerstverhaal
VERS VAN DE PERS
Herbert Mouwen

22 Het belang van het kind: Marcella Klamer
INTERVIEW
Greet Caminada
Veel onderwijsconcepten gaan ervan uit dat een kind emotioneel vrij moet zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het valt niet altijd mee om kinderen met belemmeringen op dit gebied binnen school goed te helpen. In vier eerder verschenen artikelen (zie voetnoot*) beschreven we wat de rol van een vaktherapeut beeldend hierbij kan zijn. Deze keer een interview met Marcella Klamer die als vaktherapeut beeldend binnen het reguliere basisonderwijs haarvisie geeft op het omgaan met sociaal-emotionele problemen.
* De eerder verschenen artikelen in ‘De Wereld van Het Jonge Kind’ (HJK) van Greet Caminada en Marcella Klamer:
– ‘Samen zijn we eruit gekomen’, HJK, 36 (1), pp. 2-5
– ‘Afscheid nemen valt niet mee’, HJK, 36 (6), pp. 4-8
– ‘Mijn hoofd is zo druk’, HJK, 36 (9), pp. 18-21
– ‘Waardering doet zoveel’, HJK, 37 (1), pp. 18-21


26 PrentenboekIndruk
Mathieu van Meer
Brrrr … het is weer bijna winter!
– Het boompje
– Miki en de sneeuwpop
– Voordat jij er was
– De avonden

28 Taal klinkt als muziek in de oren
ONDERZOEK
Floortje Michielsen
Dit artikel laat zien dat je de ontwikkeling van het fonetisch bewustzijn kunt bevorderen door middel van muziek. Fonetisch bewustzijn blijkt de beste voorspeller te zijn voor het voor het al dan niet succesvol leren lezen. De vaardigheid om binnen gesproken woorden klanken te onderscheiden, ontwikkelt zich vrijwel nooit spontaan. Het is daarom belangrijk kleuters veel te laten spelen met taal.

32 Journaal
– Kleine kring
– Het grote cijferboek van Tuk
– Po‘zie

32 Agenda

33 Uitslag online lezersenqute

34 ‘Welterusten sterren’

PRENTENBOEK VAN DE MAAND