Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 36 (mei 2009) Nr. 9

4 Partnerschap met ouders: het kan!
Cees de Wit
De relatie tussen ouders en de peuterspeelzaal of de school van hun kind is maakbaar. Maar dan moet je als team wel het voortouw nemen en de toon zetten. Cees de Wit beschrijft een mogelijke weg die je als peuterspeelzaal of school kunt lopen.

8 Zorgen voor ieder kind
KLEUTERS IN DE BASISSCHOOL
Aleid Beets Kessens
Goed kijken naar kinderen is essentieel. Dat doe je zowel met gevoel als verstand. Maar hoe observeer je kinderen? Hoe houd je dat bij? Wat betekent het voor je handelen? Aleid Beets Kessens blikt samen met leerkracht Eva terug op een schooldag.

14 Mijn naam is Haas
Martine Gijsel
In de groepen 1 en 2 is het gebruik van educatieve computerspellen nog niet vanzelfsprekend. ‘Mijn naam is Haas’ is een spel voor kleuters, waarmee kinderen in een geanimeerde, verhalende omgeving hun woordenschat uitbreiden. Martine Gijsel doet verslag.


En verder:


18 Mijn hoofd is zo druk
CREATIEVE THERAPIE OP SCHOOL BIJ EEN KIND MET ADHD
Marcella Klamer, Greet Caminada
Drukke kinderen die zich slecht kunnen concentreren, vormen vaak een probleem voor de leerkracht. Al gauw wordt in deze gevallen de term ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) gebruikt. Maar is daar altijd sprake van of zijn er ook andere oorzaken voor zulk gedrag? Hoe kun je als leerkracht deze kinderen goed begeleiden? Wat kan de rol van de vaktherapeut beeldend (VB) zijn? In twee afleveringen geven auteurs antwoord op deze vragen. In deze aflevering een kind met ADHD.


24 OGO jubileert! Een beweging in beweging
Ad van der Heijden, Bert van Oers
Op 4 maart heeft de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) haar 10-jarig jubileum gevierd met een goed bezochte en veelzijdige conferentie. Strikt genomen is het ondertussen eigenlijk al tien plus, maar dat feit onderstreept des te meer dat het hier om een energieke en levende beweging gaat!


Rubrieken:


23 Talent (2)
COLUMN
Bert van Oers

27 Sterre
COLUMN
Jacqueline Tournier
Roze bril

29 Aan de Slag!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts

‘Fiete Anders’

30 PrentenboekIndruk

Het jaar van de egel. De egel in kinderverhalen.

33 Journaal

– Symposium ‘De kleuter gekend’
– Congres ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen’
– Koekeloere
– Vakbeurs Kind & Opvang

34 Aadje Piraatje
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

34 Colofon