Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 34 (juni 2007) Nr. 10

Thema: BEWEGEN ALS BUITENKANS!

290 Inleiding themanummer
Anneke Elenbaas, Danie‘lle Nielander
Krant, tv, opiniebladen, allemaal berichten ze regelmatig over het belang van voldoende lichaamsbeweging. Dagelijks bewegen is een must. Het is goed voor je gezondheid, houdt je jong en vitaal en je blijft er mooi bij. Binnen het onderwijs proberen we kinderen al jong de waarde van veel en goed bewegen en sporten bij te brengen. Op middelbare scholen is lichamelijke opvoeding een serieus examenvak geworden. En gelukkig zien we op steeds meer basisscholen de vakleerkracht bewegingsonderwijs (weer) zijn intrede doen.

293 Bewegen gewogen
THEMA
Bert van Oers
Pedagogische beschouwing op bewegen van jonge kinderen.

297 Alles is beweging
THEMA
Fotoreportage balanceren.

298 Zonder beweging staat alles stil
THEMA
Wander van Es
Motorische ontwikkelingsfasen van jonge kinderen.

302 Een uitdagend schoolspeellandschap
THEMA
Ruth van Toledo
Een schoolplein stap voor stap herinrichten.

306 Bewegen voor peuters
THEMA
Voorbeeld uit de praktijk.

307 Speeltoestellen, veilig, veiliger, veiligst
THEMA
Jeroen Bos
De eisen van het Keurmerkinstituut aan speelstoestellen.

310 Pleidooi voor specialisten bewegingsonderwijs
THEMA
Miriam Hoogendijk
De vakleerkracht in de basisschool.

314 Digitaal springen en hollen
THEMA
Voorbeeld uit de praktijk.

316 Geef kinderen de ruimte om te bewegen!
THEMA
Ingrid Bakker
Aanbevelingen uit onderzoek van TNO.

319 Alles is beweging
THEMA
Fotoreportage verkleden.

320 Van buitenspel naar sport?
THEMA
Agnes Elling
Sportparticipatie van jonge (allochtone) kinderen.

324 De sportieve basisschool
THEMA
Voorbeeld uit de praktijk.

325 Kijk eens wat ik kan!
THEMA
Greet Caminada
Stimulering van groot-motorische vaardigheden.

329 Spelendleren
THEMA
Greet Caminada, Gerard Bik
Praktisch katern met beweegactiviteiten.

333 Samen leren bewegen
THEMA
Marijke de Groot
Zelfstandig samen spelen binnen bewegingssituaties.

336 Laten we spelen en bewegen!
THEMA
Monique van der Heijden, Mira Hilhorst
Bewegingsspelletjes voor tussendoor.

340 De motoriek als motor
THEMA
Connie Harkema
Interview met hoogleraar Orthopedagogiek Marian Jongmans.

343 Alles is beweging
THEMA
Fotoreportage hinkelen.

344 Leerkrachten leren signaleren
THEMA
Jolijn Teunisse
Het Rotterdamse project ‘Zorgplan Motoriek”.

347 Kansen voor goed bewegingsonderwijs!
THEMA
Corinne Visser, Berry van Iersel
Kwaliteitsverbetering binnen bewegingsonderwijs.

351 BoekIndruk
Jan de Bas, Marianne de Valck

352 Prentenboek van de maand
Wie is er hier het dapperst?