Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 34 (februari 2007) Nr. 6

162 De kracht van constructiemateriaal
DENKEN & DOEN
Hanneke Galama-Koolen
Spelen en werken met constructiemateriaal helpt kleuters om succeservaringen op te doen. Voor leerkrachten is het een uitdaging om met dit materiaal kinderen te begeleiden van spel- naar leeractiviteit.

176 Op weg naar een betere zorgstructuur…
ZORGROUTE
Yvonne Leenders, Anneke Elenbaas
De 1-zorgroute is een project van WSNS Plus. Centraal hierin staat de sensitieve en responsieve leerkracht die alert is op de didactische en pedagogische onderwijsbehoeften van jonge kinderen.

187 Basisschool en buitenschoolse opvang
Liesbeth Schreuder
Basisscholen zijn per 1 augustus 2007 verplicht om voor- en naschoolse opvang te bieden of te faciliteren. Het onderwijs zal moeten gaan ondernemen of uitbesteden. Achtergrondinformatie is dus noodzakelijk.

EN VERDER

166 Column
Bert van Oers

167 Kinderen zijn prikkelverwerkende wezens
Lauk Woltring
Jongetjes verwerken prikkels van buiten soms anders dan meisjes.

171 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

172 Spelen in en met de ruimte
Ad van der Heijden
Hoe ruimtelijke ori‘ntatie kan worden ingebed in allerlei spelactiviteiten.

180 Prentenboek-Indruk
Tjitske Fibbe
Boven het maaiveld

182 Welzijn voor jonge kinderen
Martine Delfos
Factoren die het welzijn van jonge kinderen be•nvloeden.

186 Sterre
Jacqueline Tournier

191 Journaal

192 Prentenboek van de maand
Ridder Florian