Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (september 2005) Nr. 1


COVERARTIKELEN

2 Burgerschapskunde komt eraan

ONDERWIJS EN BURGERSCHAP
Wim Westerman
Bij burgerschapskunde gaat het om kennis gericht op actieve deelname aan de Nederlandse cultuur. Voor onderbouwleerkrachten wordt het van belang te benoemen hoe ze burgerschapskunde invullen, want ze zullen daarop bevraagd worden. Wat zijn de thema’s?

8 Het Kleine Paradijs
SPEELTUIN
Broer Feenstra
In het Friese dorp Oosterend hebben Jacqueline en Willem Feijten, voormalig leerkracht basisonderwijs, een wilde speeltuin ontwikkeld. ‘Het Kleine Paradijs’ biedt kinderen vanaf vier jaar een spannende ruimte om te spelen, zonder pretpark-attracties. Een fraaie locatie voor een schoolreisje met kleuters.

14 Een jaar na het VVE-certificaat
VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE
Jarise Kaskens
Drie jaar geleden kreeg basisschool de ‘Pijlstaart’ in Utrecht een voorschool. Het team van leidsters, leerkrachten en begeleiders hebben zich twee jaar lang enorm ingezet voor kinderen uit achterstandsituaties. Vorig jaar werden de certificaten uitgereikt. Hoe gaat het nu?

EN VERDER

4 Basisontwikkeling voor kinderen met een rugzakje

ONDERZOEK
Marije Hemmer
Biedt ‘Basisontwikkeling’ perspectief voor kinderen met een handicap op de reguliere basisschool?

10 Gaan problemen met rekenen en lezen samen?
VOORBEREIDENDE LEERVAARDIGHEID
Hans van Luit
Voorbereidende reken- en leesactiviteiten kunnen preventief werken.

13 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels
Van boven naar beneden.

18 Kinderboekenweek 2005

De Kinderboekenweek wordt dit jaar gehouden van 5 t/m 15 oktober onder het motto: ‘De ToverAcademie’.

20 Projecten in de Piramide-methode
PEDAGOGISCH KLIMAAT
Jef van Kuyk
Door spel, zelfstandig leren, projecten en cursorische activiteiten biedt ‘Piramide’ structuur en uitdaging.

24 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Prentenboekbespreking met als thema ‘Anders dan anders’.

27 Besnijdenis: een hele ingreep
MULTICULTURELE MIJLPALEN
Hanneke Pot
Achtergrondinformatie voor leerkrachten om te kunnen meeleven.

31 HJK Journaal

32 Prentenboek van de maand
Hoofd, schouders, knie en teen.