Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (oktober 2005) Nr. 2

COVERARTIKELEN

34 Geheim geweld
ACHTERGRONDEN EN GEVOLGEN VAN KINDERMISHANDELING
Herman Baartman
Kindermishandeling is een ernstig en complex probleem waar iedere leerkracht mee in aanraking kan komen. In Nederland zijn jaarlijks 50.000 tot 80.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Wat is de impact ervan op het leven van een kind?

42 De bouwhoek leeft !
DENKEN EN DOEN
Hanneke Galama-Koolen
In de rubriek ‘Denken en doen’ wordt de veelzijdigheid van ontwikkelingsmateriaal, gericht op de brede persoonsontwikkeling, beschreven. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt de bouwhoek een boeiende speelwerkplek voor jonge kinderen.

51 Een kind met autisme in de klas
AUTISME
Anja van Rijswijk
Op basisscholen zijn nogal wat kinderen die een autistisch spectrumstoornis (ASS) hebben. Vaak voelen leerkrachten intu•tief wel aan dat een kind anders is, maar weten niet altijd precies hoe ze met een stoornis moeten omgaan.

EN VERDER

38 Nee van mij tas
ONDERZOEK NT2-ONTWIKKELING
Elma Nap-Kolhoff en Roel van Steensel
Twee onderzoeken met aanbevelingen over NT2 ontwikkeling in de peuterspeelzaal om onderwijsachterstanden te bestrijden.

46 Aan de slag !
Tjitske Fibbe
Knutselrubriek

48 Spelendleren: bewegings- en dansspelen
Praktische suggesties van Christiane Nieuwmeijer voor jonge kinderen in de speelzaal.

55 Aarde-kinderen
LEVEN MET EN LEREN OVER NATUUR
Kees Both
Wat betekent natuurbeleving en kennis van de natuur en waarom is dit belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

59 Leren van een regenbui
INSPELEN OP BETROKKENHEID
Edwin Nelemans
Kleuters doen na een heftige regenbui spontane ontdekkingen over waterstromen op het schoolplein.

63 HJK Journaal