Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 33 (december 2006) Nr. 4

98 Najaarskinderen, een probleem of een uitdaging?
Hanneke Galama-Koolen
Het overgangscriterium voor vijfjarigen van groep 2 naar groep 3 is op veel scholen een lastige vraag. Leerkrachten overleggen dan of ze de kinderen, geboren tussen 1 oktober en 31 december, langer in de kleutergroep zullen houden.

103 Op weg met een biografiekind
Ad Boes
Een voorstel voor een verrijking van een onderdeel van het pabocurriculum. Het gaat om een opdracht voor de student een kind drie jaar lang te volgen in de ontwikkeling en daarvan in een document verslag te doen.

115 Teken en betekenis
Ad van der Heijden
In Ontwikkelingsgericht Onderwijs wordt bewust ingespeeld op het stimuleren van het abstracte denken van kleuters. Aan de hand van een verstopspel uit een prentenboek wordt duidelijk welke betekenis deze werkwijze in de praktijk krijgt.

EN VERDER

102 Aan de slag!
Tjitske Fibbe

106 Sterre
Jacqueline Tournier

107 Omgaan met jezelf en je mogelijkheden
Saar den Hollander
Praktijksituatie op basisschool ”t Honk’ in Kapelle van een meisje met lichamelijke beperkingen.

111 Vakwerk
Gitta Schansema, Margrita Druijf

112 Als vierjarigen gaan meedoen
PRAKTISCHE PEDAGOGIEK
Patty Roos
Verslag van de eerste schoolmaanden van een vierjarige kleuter.

119 Binnenstebuiten
Tamar Kopmels

120 Mag je boos worden op een kind in je klas?
Henk Galenkamp, Peter de Vries
Mits functioneel gebruikt, kan boosheid bijdragen aan het welbevinden van leerlingen en leerkracht.

124 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Op zoek naar licht!

127 Journaal

128 Prentenboek van de maand
De Kerstmisman.