Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (september 2004) Nr. 1

COVERARTIKELEN

2 Spiritualiteit en Kinderen
Kees Both
In een Engels onderzoek is het spirituele leven van kinderen in de leeftijd van zes en tien jaar bestudeerd in twee basisscholen in Nottingham en Birmingham. Aan de hand van foto’s werden met de kinderen gesprekken gevoerd over hun gedachten die de beelden opriepen.

10 Gouden Kinderboekenweek 2004: Muziek!
Christiane Nieuwmeijer
Het 50-jarig jubileum van de Kinderboekenweek 2004 staat in het teken van Muziek! Een feestelijk thema, met prentenboeken voor in de klas die talloze aanknopingspunten bieden voor plezierige activiteiten met kinderen.

18 Kinderen met De Rugzak begeleiden
Marleen van Kooten en Elly Kranenburg
Sinds september vorig jaar komen leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs in aanmerking voor een leerlinggebonden financiering. Wat zijn de ervaringen van leerkrachten in het regulier onderwijs die deze kinderen begeleiden?

EN VERDER:

6 Automatisering in het leesproces in ontwikkelingsgericht onderwijs
Lorien de Koning
Oplossingen voor leesproblemen bij kinderen in de overgangsfase van groep 4 naar groep 5.

13 Oor voor muziek, oog voor de toekomst
Marianne Wiersema
De positieve werking van muziekonderwijs.

16 Knutsels
Maria Rademaker
Een muzikale dolfijn maken.

21 Rouw heeft vele kleuren
Hanneke Pot
Rouwrituelen rond de wintireligie.

25 En jij was moeder…

Hanneke Galama-Koolen
Praktische suggesties om kinderen te helpen hun verdriet te verwerken.

28 Socialiseringsproces bij jonge kinderen
Jules Klompe
Gedragsproblemen vinden plaats in sociale situaties.

32 Berichten uit het veld
Kindvak 2004