Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 32 (februari 2005) Nr. 6

COVERARTIKELEN

162 Mag ik de verteltas van het lieveheersbeestje?
Joke de Hoogh en Efrat de Groot
Nieuw in Nederland: de verteltas, een hoogwaardig leermiddel voor de onderbouw. Op basisschool ‘De Regenboog’ in Amsterdam is er inmiddels ervaring mee opgedaan en deskundigheid ontwikkeld.

174 Met het oog op moza•ek
Hanneke Galama-Koolen
In de serie ‘Denken en doen’ suggesties voor het werken met moza•ek. Dit Fršbelmateriaal draagt bij aan de kunstzinnige ontwikkeling van kleuters; het geeft ze de kans om zonder ingewikkelde technieken iets moois en nieuws te maken.

177 Het kind aan het woord
Anja Tertoolen, Wieke Bosch en Koos Bokhorst
Kinderen dienen invloed te hebben op de inrichting van het onderwijs. Onderzoek wijst uit, dat jonge kinderen zeer wel in staat zijn hun mening te geven over de kwaliteiten van studentleerkrachten.

EN VERDER

166 Fršbel is dood. Lang leve Fršbel?
Aleid Beets Kessens
De driedaagse conferentie ‘Froebel in the Twenty First Century’ in Londen bewijst dat zijn gedachtegoed in grote belangstelling staat. Waarom?

170 Onderwijs Onderweg
Wim Verweg

171 Zindelijk, maar toch…
Liesbeth Geerdes-Klassen
Wat leerkrachten kunnen doen voor kinderen die niet helemaal zindelijk zijn.

181 Erfgoed, geschiedenis van dicht bij huis
Pieter Mols
Geschiedenisonderwijs kan een belangrijke plaats in leerprocessen van kinderen innemen.

184 Knutsels
Ingrid Tadema-Florijn
Hoedjes maken.

186 Peuters en televisiekijken
Peter Nikken
Naar welke televisieprogramma’s kijken peuters graag. Kan het kwaad?

189 Opmerkelijk
Piet van der Ploeg

190 KWINK! voor hoogbegaafde kinderen
Channah Zwiep
Bordspel om de sociaal-emotionele intelligentie te stimuleren.

192 Berichten uit het veld

193 Prentenboek van de maand
Gonnie en Gijsje