Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (mei 2004) Nr. 9

COVERARTIKELEN

258 Handelingsgericht werken binnen regiegebieden

Anneke Elenbaas en Yvonne Leenders
In het maartnummer is uitgelegd wat het project ‘Handelingsgericht werken met jonge risicokinderen’ inhoudt. Nu twee voorbeelden van leerkrachten en begeleiders die binnen de vier regiegebieden kinderen helpen te groeien in hun ontwikkeling.

264 De tuinen en pleinen rond vrijeschool De IJssel
Hans Carlier
In de kleutertuin en op de pauzepleinen kunnen kinderen van vrijeschool De IJssel zich uitleven. De essentie ligt in het samen iets laten ontstaan en dan ruimte bieden voor verdere ontwikkeling in relatie tot de gebruikers die zich met tuin en plein verbinden.

268 Janusz Korczak en de participatie van kinderen
Joop Berding
Janusz Korczak ontwikkelde een pedagogiek waarbij respect voor het kind centraal staat. Dankzij het werk en de inspiratie van Korczak, en verwanten als Freinet, Vygotskij en Dewey, wordt duidelijk waar het in het onderwijs aan jonge kinderen om gaat.

EN VERDER

263 Grondwerk

AndrŽ Janssen
Praktische rubriek.

272 Knutsels
Thea van Mierlo
Knutsels voor vaderdag.

274 Op Wittering.nl gaat het allemaal anders!
Jan Simons
Op deze nieuwe basisschool in Rosmalen ervaren kinderen dat kennis niet alleen uit boeken komt en dat het eigen leerproces een spilfunctie heeft.

278 Eigen grenzen leerkracht geen garantie voor veiligheid
Aly Dullemond
Er moeten regels zijn op schoolniveau, zodat kinderen zich vertrouwd kunnen voelen en leerkrachten hun werk kunnen doen.

281 Unicef geeft kinderen een toekomst
Lespakket voor de onderbouw over het leven van jonge kinderen in ontwikkelingslanden.

282 De speelleeromgeving in de Piramidemethode
Jef van Kuyk
De basis voor een effectief en aantrekkelijk leerproces is de speelleeromgeving.

287 Prentenboekindruk
Tjitske Fibbe
Thematische prentenboekbespreking over vakantie

288 Prentenboek van de maand.