Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (september 2002) Nr. 1

2 Drie dagen op de Pestaschool in Tumbaco!
Natasja van IJzendoorn
en Harm Feijer
Op 18 mei vlogen de auteurs naar Eduador om een kijkje te nemen bij de Pestaschool van Rebeca en Mauricio Wild in Tumbaco. Een week lang mochten zij de sfeer van deze school opsnuiven, rondsnuffelen over het schoolterrein, kijken naar de kinderen en praten met de Wilds over hun idee‘n. Het heeft ze aan het denken gezet en ze hebben nieuwe inspiratie opgedaan. Een impressie van hun reis.

7 Aanvankelijk rekenen in de Vrije School
Frank de Kiefte

In de eerste klas van de Vrije School wordt de basis gelegd voor verschillende vaardigheden die van belang zijn voor jonge kinderen bij rekenen en wiskunde.

10 Gooi de touwen maar los!
Greet Caminada

Buitenspel is leuk en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Zinvolle buitenactiviteiten vragen echter om een gevarieerd en afwisselend aanbod van materiaal. In het katern Spelendleren dat bij dit artikel hoort, krijgen de vele mogelijkheden van touwen de aandacht. Talloze springactiviteiten (oplopend in moeilijkheidsgraad) en springliedjes zijn erin opgenomen.

13 Spelendleren touwtjespringen
Doe-katern
Gerard Bik

23 Het oog van de meester?
Jo Nelissen

Reflectie op twee artikelen over ErvaringsGericht Onderwijs die verschenen zijn in ‘De wereld van het jonge kind’.

26 Het oog van de meester. Een repliek.

Ferre Laevers
Repliek van de grondlegger van het EGO-concept (ErvaringsGericht Onderwijs).

28 Oefenen in reflecteren door verhalen te schrijven
Natasja van Boxel, Sylvia Peters
en Mienke Droop
Een belangrijke bevinding van leerkrachten die werken met portfolio’s is dat zij het moeilijk vinden om verdieping te geven aan de reflecties van kinderen. Reflecteren blijkt geen spontaan ontwikkelingsproces; het vereist duidelijke, expliciete instructie en begeleiding door de leerkracht. Die kan heel goed worden ge•ntegreerd in onderwijs in het schrijven van verhalen door kinderen in groep 3 en 4.

32 KindVak en Kinderboekenweek 2002
Twee belangrijke evenementen: KindVak 2002 van 19 tot en met 21 september in Den Bosch en de Kinderboekenweek van 2 tot en met 12 oktober.