Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (mei 2003) Nr 9 (+ Spelend leren-Katern 49)

COVERARTIKELEN:

258 In gesprek met jonge kinderen
Mirjam Koop en Claudia Boonstra
Taalstimulering. In opdracht van Onderwijsvoorrang Drenthe en de gemeente Emmen is onderzoek gedaan naar taalstimulering op peuterspeelzalen in die gemeente. Het onderzoek toont aan dat open vragen stellen aan jonge kinderen een belangrijke bijdrage levert aan het stimuleren van hun taalontwikkeling; de praktijk wijst uit dat leidsters daar juist moeite mee hebben.

267 We gaan op vakantie!
Miranda Timmermans
Techniek. Techniek is onderdeel van het curriculum primair onderwijs; de twee kerndoelen die geformuleerd zijn, kenmerken zich door een combinatie van denken en doen. Het onderwerp vakantie is een prima aanleiding om het techniekgebied ‘Communicatie’ met jonge kinderen praktisch te onderzoeken. Het katern Spelendleren biedt boeiende suggesties.

268 Een school met een visie op relaties met ouders
Cees de Wit
Opvoeden doe je samen. In de afgelopen maanden is, vanuit de KPC Groep in Den Bosch, in een drietal artikelen ingegaan op centrale thema’s van opvoeding: pedagogisch klimaat, samenwerking tussen leerkrachten en ouders, het ontwikkelen van een eigen visie op opvoeden. Deze afsluitende bijdrage illustreert hoe de ontwikkeling van een visie in de praktijk van een basisschool eruit ziet.

EN VERDER:

263 Toen wij de mazelen hadden…
Ingrid Nagtzaam
Jenaplanonderwijs. Wereldori‘ntatie voor groep 1 en 2; de praktijk van een groepsleerkracht in een Jenaplanschool die de verwondering van jonge kinderen wil vasthouden.

266 ‘Wil jij mijn vriendje zijn?
HET PRENTENBOEK VAN DE MAAND


269-276 Katern voor praktische toepassingen
Spelendleren
Gerard Bik

Techniekactiviteiten voor jonge kinderen met als thema vakantie: acht pagina’s met idee‘n voor het techniekgebied communicatie.

280 Schrijven is communiceren
Ton Baan en Jos Bruschke
Schrijfmethode. ‘Novoskript’ een nieuwe schrijfmethode die motoriek en schrijven integreert en gericht inspeelt op individuele verschillen tussen kinderen.

284 De begintoets, een tussenstand
Ad Boes
Onderwijspolitiek. Na de zomer kunnen beleidsvoorstellen worden verwacht van het nieuwe kabinet; nu alvast notities bij een begintoets voor jonge kinderen.