Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (juni 2003) Nr. 10

Thema:
WAAR LEREN ZICH AFSPEELT – DE SPEELLEEROMGEVING IN DE ONDERBOUW


290 De speel-leeromgeving
thema
Harry Paus

Leeswijzer voor het themanummer 2003.

292 De wereld de school in -De school de wereld in
thema
Wim Westerman

Beknopt historisch overzicht van de leeromgeving van (jonge) kin deren.

296 De kracht van de ervarings gerichte leeromgeving
thema
Ferre Laevers

In een ervaringsgerichte leeromgeving wordt welbevinden en betrok kenheid tot uitdrukking gebracht.

300 De fietshoek
HOEKENWERK
AndrŽ Janssen

301 Ik heb de tijd gevangen…
thema
Bea Pompert

In een ontwikkelingsgerichte leeromgeving draait het om betekenis volle activiteiten met een spelkarakter.

305 De muziekhoek
HOEKENWERK
AndrŽ Janssen

306 Ruimte als derde pedagoog
thema
Margat Meeuwig
en Tienke van der Werf
In de pedagogiek van Reggio Emilia speelt de inrichting van de ruim te een belangrijke rol.

310 Een freinetklas: een inspirerende leer-, werk- en speelomgeving
thema
Jimke Nicolai

In het denken en doen van CŽlestin Freinet stond het werk en niet het spel centraal.

314 Spelen en leren op de vrije school
thema
Annechien Wijnbergh

In een rijke leeromgeving voor kleuters is veel materiaal dat niet te zeer is uitgevormd.

318 De lichtbakkenhoek
HOEKENWERK
AndrŽ Janssen

319 Naar een leer-leefomgeving
thema
Kees Both

Binnen het Jenaplanconcept nemen de vormgeving en het beheer van de ruimte een belangrijke plaats in.

323 Van uitbundig bewegen tot aandachtig luisteren
thema
Greet Caminada

Aandacht voor de inrichting en het gebruik van het speellokaal.

327 De speelplaats: speel-leeromge ving bij uitstek!
thema
Greet Caminada

Criteria voor een schoolteam om de speelplaats te beoordelen en te verbeteren.

331 De projectiehoek
HOEKENWERK
AndrŽ Janssen

332 Natuurtuin als bron van inspiratie
thema
Kees Both
De Christoffeltuin in Maastricht als prachtig voorbeeld voor ‘levend leren’ van kinderen.

336 Speel-leeromgevingen maken kinderen competenter
thema
Cees Hageman, Anky Jacobse, Joost Klep en Harry Paus
Een goed ingerichte speel-leeromgeving stelt kinderen in staat alle aspecten van de competentie verder te ontwikkelen.

340 Groep 2 is verliefd!
thema
Marieke Tomesen
en Margareth van Kleef
Een stimulerende lees- en schrijfomgeving voor jonge kinderen.

344 De naaihoek
HOEKENWERK
AndrŽ Janssen

345 Plaats maken voor woorden
thema
Marijke Kienstra
Een omgeving inrichten die de woordenschatontwikkeling stimuleert binnen interactief taalonderwijs.

347 In de computerhoek spelen
thema
Ton van der Valk
Welke aandacht krijgt de computer in de speel-leeromgeving?

351 De kookhoek
HOEKENWERK
AndrŽ Janssen

352 Een speel-leeromgeving ontwerpen
thema
Len Ruissen
Bij scholenbouw krijgt de architect te maken met het pakket van eisen en normen van waaruit gebouwd moet worden.

355 Jip en Janneke gewogen
thema
Rikky Dekkers en Corrie Doelman
Hoe kijkt de inspectie vanuit het nieuwe toezichtkader naar de leer omgeving op de school?

359 Pleinwacht
Column
Arie de Bruin