Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 30 (december 2002) Nr. 4

98 Onderwijs na Paars en na Balkenende 1
Ad Roes
Meer over het strategisch akkoord en de adviezen van de Onderwijsraad en de Raad voor de Maatschappelijke ontwikkelingen

101 Luisteren – kijken – beleven
Heleen Niele
Op vrijdag 11 oktober 2002 hebben Natasja van IJzendoorn en Harm Feijer, van Adviesbureau Forza, in de Nieuwe Buitensoci‘teit te Zwolle hun eerste conferentie georganiseerd over de pedagogiek van Reggio Emilia. Enthousiaste congresgangers luisterden naar lezingen van Gunilla Dahlberg en Nevelle Harper uit Zweden en volgden workshops over deze bijzondere manier van werken met jonge kinderen

104 Spelen met taal
Marieke Tomesen en Margareth van Kleeft
Hoe leerkrachten van groep 1 en 2 het fonologisch bewustzijn bij jonge kinderen kunnen stimuleren in betekenisvolle contexten

108 Feesten is delen
Hanneke Galama
De buitenissigheid van feesten en de trend dat alles moet kunnen, wordt sterker. Ook de school krijgt een ruim aanbod van feestjes en pret door commerci‘le bedrijven gepresenteerd. Het is de kunst van het schoolteam om de opvoedende betekenis van het vieren van feesten met (jonge) kinderen gestalte te geven. Een bezinning op vieren vanuit de pedagogische opdracht van de school.

112 Het haasje en de wortel
Brigitte Weninger
Een kerstverhaal voor jonge kinderen

114 Krijg ik nog meer van deze dingen?

Marit van der Veer, Nora Steenbergen en Ellis Bronkhorst
Leerkrachten van groep 3 hebben het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs (SLO, Enschede) veelvuldig gevraagd om uitdagend taalmateriaal voor jonge (hoog)begaafde leerlingen. In die groep wordt veel tijd besteed aan het aanvankelijk leesproces en kinderen die zichzelf al hebben leren lezen, vervelen zich. De projectgroep Omgaan met verschillen ging met het verzoek aan de slag en een voorlopig leerstofpakket voor groep 3 is klaar

118 Boekindruk
Loes Kleerekoper

119 Kiekeboe!
Iris Ludeker
De opzet van Circus Kiekeboe, een televisieprogramma voor twee- tot vijfjarigen.

122 Aanraken, we kunnen niet zonder
Marijke Sluijter
Speelse vormen van lichaamscontact om kinderen vriendelijker met elkaar te laten omgaan en rustpunten in de groep te cre‘ren

126 ” Toeleven naar kerst in een multiculturele samenleving”
Liesbeth van ’t Hof
Interreligieus leren met behulp van geboorteverhalen uit de islam en het christendom