Vroeg — Jrg. 38 (zomer 2021) nr. 2

Thema : Goed kijken

04 Van kwetsbaar naar weerbaar
Suzanne Geelen, Femke Arnoldus en Martine van Dongen-Boomsma

07 Matté Schroder: “Omarm de kracht van spel”
Jan de Graaf
Met maar liefst 46% van de stemmen sleepte Kentalismedewerker Matté Schroder de eerste editie van de VROEG-prijs in de wacht. “De kracht van spel om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren verdient veel meer bekendheid.”

10 Inzicht in kijken en zien
Saskia C.M. Bakker

13 Muziekinterventie slaat aan
Margré van Gestel

16 Ondersteun bij visuele beperking samen
Marloes van Oort en Irma Vijen de Kleijn

20 Ontwikkeling ouder-kindrelatie verdient 100% aandacht
Jan de Graaf
Bij de geboorte is het brein nog helemaal niet af. “De kwaliteit van de ouder-kindinteractie in de eerste paar jaar bepaalt in belangrijke mate hoe het brein gaat functioneren”, benadrukt dr. Fabiënne Naber. “Als ouders sensitief worden, ontstaat er een betere klik. Dit uit zich in een gezondere ontwikkeling van kinderen.”

25 In het oog, in het hart
Irene Mol en Paulien Kuipers

28 Met blote borsten op het Malieveld
Marilene de Zeeuw
Hoe kan het dat we de borstvoedingsketen niet kunnen sluiten rond jonge gezinnen? Het ontbreekt zelfs aan laagdrempelig en kosteloze voorlichting in de zwangerschap over borstvoeding.

30 Zorgverlenen met ogen, oren en hart
Bob de Raadt

33 Ouders omarmen Integrale Vroeghulp
Wilma Hüpscher

37 Ouders aan het woord: Leven met dichte ogen
Jan de Graaf

40 De Vroegwerker
Peter Wullems reflecteert op de dagelijkse praktijk

41 Omgaan met waarnemen via zintuigen
Baukje van der Veen en Ans Withagen
Lotus, een peuter van drie, vraagt: “Wat is eigenlijk kijken?” Op de vraag ‘Wat denk jij zelf, Lotus?’ volgt het antwoord:: “Hmmm, ik denk een soort voelen.”