Vroeg — Jrg. 35 (december 2018) nr. 4

Thema: Veerkracht

04 Als kinderen niet ‘vanzelf’ leren praten
Renée Kwakkel en Liesbeth Fabius

06 Minder conflicten? Graag, maar hoe?
Anneke Vinke
Bestraffen heeft bij ongehoorzaam gedrag op den duur vaak een averechts effect. Er is een slimmere aanpak om het ouderlijk gezag in moeilijke situaties te handhaven.

09 De Vroegwerker: Reflectie op de dagelijkse praktijk
Consultatief psychiatrisch verpleegkundige Christine Palings-den Toom

10 Wat houdt ouders op de been?
Bob de Raadt

12 Onderzoek naar vroege ontwikkeling schatkamer voor interventies
Interview met dr. Roseriet Beijers, Baby and Child Research Centrum: ”Juist in het vroege leven valt nog ontzettend veel te ontdekken.”

15 Slimmer kijken naar motorische ontwikkeling
Jacqueline Nuysink

18 Mediaopvoeding? Begin vroeg!
Denise Bontje

20 Neem onderbuikgevoel serieus
Ouders aan het woord

22 Vroegtijdig veerkracht versterken
Lieke van der Meulen

24 Houvast bieden in turbulentie van zorgintensief gezin
Alberdine van de Hulsbeek
Zorgprofessionals spelen een belangrijke ondersteunende rol in het versterken van de veerkracht van zorgintensieve gezinnen. Hoe kan die rol het beste worden opgepakt?

27 Omgaan met uitgeputte ouders
Ruby Hall, Hedwig van Baken en Merith Cohen de Lara
Het ouderschap kan een grote bron van uitputting en stress zijn. Welke factoren zijn invloed op het ontstaan van een ouderschapsburn-out?

30 Investeren in kwetsbare zwangeren
Verpleegkundige Liza Verdaas werkt met kwetsbare zwangeren. Het programma ‘Een kindje krijgen’ helpt haar om toe te werken naar een kansrijke start voor moeder en kind.

32 Bevorder veerkracht bij HELLP Syndroom
Naomi Vandamme

34 Alle hens aan dek in verpleegkundig kinderdagverblijf
Voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of eetproblematiek zijn er verpleegkundig kinderdagverblijven. Een kijkje in de keuken.