Vrije opvoedkunst — Jrg. 87 (september 2020) nr. 3

 • Gezond onderwijs in een cruciale tijd, Frans Lutters
 • Euritmie Festival Den Haag
 • Liefde voor het leven, Geraldina Metselaar
 • Anderhalve meter, Hennie de Gans-Wiggermans
 • Landelijke VOK-Themadag
 • Geworden wie je bent…?, Volkert Engelsman, door Jan Alfrink
 • De toekomst van Vrijescholen. Oproep tot een gesprek, Philip Bakker
 • Kinderboeken, Anke Wagemaker
 • Boek van Wolfgang Wünsch, ‘Het is goog tijd’, Marcel van Os
 • Het kleine kind, Hennie de Gans-Wiggermans
 • Dordtse Vrije School viert feest
 • De Geheime Tuin, Helga Nelis
 • Van onze correspondent, Angela Machiel-Guépin
 • Voorbij de grenzen, Anselma Remmers
 • Wist u dat…
 • Nieuw boek van Frans Lutters: ‘De Nearchus Sleutel’
 • Nieuw boek van Dick Bruin ‘Vormtekenen, een oefenweg’
 • Nieuw boek van Angela Machiel-Guépin ‘Licht’
 • Ademruimte, Paul Kooijman
 • Knutselideeën, Katja Kaiser
 • Op weg naar de nieuwe tijd (1), Carla van Dord-Zeegers