Vrije Opvoedkunst — Jrg. 76 (december 2013) Nr. 7/8

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Levensverhaal

W.F. Veltman
Wim Veltman, 90 jaar en nog altijd actief! Eerder dit jaar, toen Wim Veltman 90 jaar werd, is er een uitgebreid interview met hem gemaakt, dat echter om technische redenen niet volledig is bewaard. T—och wil de redactie even stilstaan bij deze bijzondere man, in het jaar dat de vrijeschoolbeweging ——k 90 jaar bestaat. Op allerlei gebieden van die beweging speelt Wim al decennia lang een belangrijke rol. Hieronder volgt een kort levensverhaal dat ook op zijn website www.wfveltman.nl is te vinden. Het interview zal in een later stadium nog worden opgenomen in dit blad.

4 Hellas – Herinnering, bezinning, verwachting
BOEKEN
Voorwoord door W.F. Veltman

6 V——r het begrip komt het begrijpen
Phillipp Gelitz – Vertaling: Katja Kaiser
Een nieuwe sociale ziekte wint steeds meer terrein: de verklaringsdrift. Het is de hoogste tijd om zich daarmee diepgaand bezig te houden en aan te tonen hoe gevaarlijk deze is voor kinderen die nog niet schoolrijp zijn.

8 Spreekkunst
ZOJUIST VERSCHENEN

9 ‘Met Hart en Ziel’
Geraldina Metselaar
Enkele indrukken van de Lerarenconferentie 2013 ‘Met Hart en ziel’ naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de Vrije School Den Haag en de gehele vrijeschoolbeweging.

10 Het nieuwe Marecollege in Leiden
Paul Kooijman
Een warm gebouw met glooiende lijnen en veel licht. Hoge lichte lokalen krijgt het nieuwe Marecollege aan de Sumatrastraat in Leiden. In de zomer filteren wingerdbladeren het zonlicht door de ramen. Maar het opvallendste element is het hart van de school: een lemniscaatvorm waarin plaats is voor aula en kantine, evenals lokalen voor de creatieve vakken.

14 Kleren maken
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
De jas leek wel een jurk, hij reikte bijna tot zijn enkels. Jawel, ik ben zo’n energiezuinige, zegelsparende, bonnenknippende moeder met een vooruitziende blik die op d’r centjes let. Dus koop ik een winterjas bij voorkeur op de groei. En daar stommelde mijn zoon in zijn vier maten te grote ski-jack. Heel aandoenlijk als een pasgeboren zeeschildpadje klom ie op de bagagedrager. “Mam kunnen we alsjeblieft, please, please, please, de jas omruilen. Hij is Žcht te groot.”

16 Een belangwekkend boek: Onderwijs en de kunst van het lesgeven
BOEKEN
W.F. Veltman
Ik wil graag enkele woorden wijden aan dit zeer aanbevelenswaardige boek. Het behandelt in eerste instantie het tragische verval van een dierbaar stuk Nederlandse cultuur, met name het onderwijs. Verval, dat een beschamend wanbeleid van overheidswege zichtbaar maakt. Wanbeleid van verantwoordelijke beleidsvoerders, die niet meer ter verantwoording geroepen kunnen worden.

18 Themadag Religieuze Ori‘ntatie
WilmaHelena Diepstraten

20 Natuuurlijk ben jij een vrijeschoolkind!
Geraldina Metselaar
“Die spennende verhalen uit de Edda, versjes en de Odyssee,” memoreert Geert terwijl hij een boekweitpannenkoekje op zijn bord legt, “daar kon ik enorm van genieten. Ik wilde ridder worden en deed aan pijl en boog schieten.” Een typisch vrijeschoolkind? “Ik probeer mensen en de wereld als ŽŽn geheel te zien. Dat leer je echt alleen op de vrijeschool. Iedereen mag er zijn! Iedereen wil gezien worden.”

22 Verslag werkgroep ‘Kleuterspel in deze tijd en wat je er dagelijks mee kunt doen’
Lo•s Eijgenraam
Vrijdag 27 en zaterdag 28 september jl. kwamen vele leraren naar Den Haag om in de moederschool van de Nederlandse vrijeschool het feest te vieren dat de Vrije School Den Haag, en daarmee de gehele vrijeschoolbeweging in Nederland, negentig jaar bestaat. Naast de lezingen waren er werkgroepen waar deelnemers zich van tevoren voor hadden ingeschreven. Hieronder treft u een impressie aan van de werkgroep ‘Kleuterspel in deze tijd en wat je er dagelijks mee kunt doen’.

26 KINDERBOEKEN
Anke Wagenmaker
– De sterrenkijker – 8 jaar
– Nocturno – 8 jaar
– Drie wijzen uit het Oosten – 5 jaar
– Pietje Pedro en het geheim van Sint – 4 jaar
– Zwarte Piet in 7 dagen – 5 jaar
– Sammies eerste nacht – 4 jaar
– Hoera, sneeuw! – verschillende leeftijden

29 Eerste Hulp bij Opvoeding
Lo•s Eijgenraam
Zittend in een kleuterklas hoor ik een oudste kleuter tegen een andere oudste kleuter zeggen: “Nee joh, ik heb geen zin in spelen, dan moeten we al die troep ook weer opruimen.”

30 Vrijeschool Den Haag negentig jaar
Christof Wiechert
Een bijdrage in het kader van de viering van het jublieum op zaterdag 28 september 2013

34 De Zwarte Madonna
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
Als dit blad bij u op de mat valt, is de lichtentijd lichtend en stralend om ons heen. Buiten is het koud, nat en donker. Met Sint-Maarten is de lichtentijd begonnen en liepen de kinderen met hun lichtjes langs de deuren. Een knol uit de donkere aarde, versierd met de zon, maan en sterren trekt met een zingend kind de donkere avond in..

36 BOEKEN
Danielle van Dijk
Een reactie van Danielle van Dijk op de boekbespreking door W.F. Veldman die werd gepubliceerd in Vrije Opvoedkunst 5/6 2013. Het onderwerp van die boekbespreking was Maria Magdalena, vrouw naast Jezus, het recent verschenen boek van Danielle van Dijk.

38 Vroege Voorschoolse Educatie (1)
Lo•s Eijgenraam
In dit artikel gaan we in op de geschiedenis van VVE (Vroege en Voorschoolse Educatie), de huidige stand van zaken en de consequenties voor de vrijescholen, peutergroepen, en kinderdagverblijven met betrekking tot VVE.

43 Interview met Bert Kraai
INTERVIEW
Lo•s Eijgenraam
Naar aanleiding van zijn boek Leerkracht op een vrije school

46 KNUTSELIDEEèN VOOR DE WINTER EN KERSTMIS
Katja Kaiser
– Steenkaarsjes
– Sneeuwuiltjes voor in de kerstboom
– Gekleurde ijsbloemen
– Hoestbonbons
– Engeltjes of feetjes voor in de kerstboom