Vrije Opvoedkunst — Jrg. 76 (april 2013) Nr. 1/2

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Het kruis – Een paasbeschouwing

W.F. Veltman
Het kruis is een alledaagse teken, maar evenzeer een aanduiding van een onverbiddelijk kwaad, bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘je moet je kruis leren dragen’. Het is het teken van de dood, maar ook van het allerheiligste dat goddelijke kracht in zich draagt. Hoe gemakkelijk zetten we, zonder daarbij aan iets zinnigs te denken, een kruisje ergens v˜˜r of achter, zuiver en alleen als merkteken, dus zonder enige eigen inhoud. Het gebaar van ‘zich bekruisen’ kan zich losmaken van de zin waarom je het doet, wanneer het gewoonte wordt.

8 In het land van de draak – Vrijescholen in China
Nana Gšbel – vertaling: Katja Kaiser
Sinds het allereerste begin in 1994 heeft de Waldorfpedagogie zich binnen het Chinese taalgebied razendsnel uitgebreid. De Waldorfpedagogie werd in Taiwan voor de eerste keer in het openbaar gebracht via een nationale conferentie over kleuteronderwijs. Dit artikel is overgenomen uit de ‘Rundbrief’, herfst 2011.

10 Kleuters in de knel… Kleuters uit de knel
Ewald Vervaet
Sedert de invoering van de basisschool (1985) zitten de Nederlandse kleuters in de knel. Door Elly de Wildt en Leonieke de Wildt is het zwartboek ‘Kleuters in de knel!’ samengesteld. De verhalen spreken boekdelen. Er is een deel 2 op komst, maar deel 1 is al op internet te lezen.

13 BOEKEN
Katja Kaiser
Beelden in je hoofd. Handleiding voor Beelddenkers. Auteur: Lot Blom

14 KINDERENBOEKEN
Anke Wagemaker
Mijn eerste buitenboek
– Het slecht weer boek
Groene stapjes
– Mijn eerste tuinboek
– Mijn eerste moestuin
– Tijdreis in je eigen tuin
– Een zaadje in de wind
The sun seed

18 BOEKEN
Frans Lutters
Maria Magdalena, vrouw naast Jezus. Een zoektocht naar het verborgen Christendom. Auteur: Danielle van Dijk

20 Passend onderwijs, pubers en pesten
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
”Het zal je maar gebeuren”, benadrukt een duidelijk ge‘motioneerde Sas Boot-Ton tijdens de presentatie van haar boek ‘Willen wij als ouders te veel?’ ”Het zal je maar gebeuren dat je absoluut niet snapt waar de juf of meester of wie dan ook het over heeft.” Het was de nachtmerrie van twee van vier van haar kinderen tijdens hun schooljaren en stages. Misschien wel een nachtmerrie van ons allemaal. Alleen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, is het de dagelijkse werkelijkheid.

22 De multiculturele maatschappij – Een uitdaging voor de Waldorfpedagogie
Albert Schmelzer – vertaling: Katja Kaiser
Tegenwoordig hebben scholen te maken met leerlingen afkomstig uit allerlei verschillende culturen. Hoe vrijescholen daarmee omgaan en in de toekomst misschien zouden moeten omgaan, wordt beschreven in het volgende artikel uit ‘Erziehungskunst’ (juli/augustus 2012). Er wordt daarin natuurlijk uitgegaan van de situatie in de Duitse vrijescholen (Waldorfscholen), maar die verschilt niet veel van de situatie in ons eigen land.

25
BOEKEN
Lo•s Eijgenraam
De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus. Auteur: Sergej O. Prokofieff

26 De Waterdragers voor Afrika in actie!
OVER DE GRENZEN
Ria Edelman
Vanaf september 2012 beginnen Erik en Annemieke een fietstocht vanaf Kaapstad terug naar Leiden. Via deze monsterrit hopen zij veel aandacht te krijgen voor de watertekorten die er zijn in de wereld. Ook willen ze het belang van goede sanitaire voorzieningen laten zien. Daarnaast hopen zij mensen te laten nadenken over hun eigen invloed op de watertekorten door de producten die zij kopen.

29
BOEKEN
Rob Tuk
– Oma ontsnapt
– Stemmingen: meskundig beschouwd

30 ”Hugo, ben je geworden wie je bent?”
GEWORDEN WIE JE BENT… ?
Jan Alfrink

33
BOEKEN
Katja Kaiser
Het slecht weer boek. Ontdek wat je allemaal kunt doen in regen, wind en sneeuw. Auteurs: Jo Schofield en Fiona Banks

34 Knutselidee‘n voor de lente
Katja Kaiser
Levensboomhanger
– Handbeschilderd porselein
Paashazenspel (ten minste 4 personen)
– Eiermemory

38 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Lo•s Eijgenraam
In de kranten lezen we de laatste tijd over pesten, kinderen die anders lijken te zijn dan anderen (een niet nader omschreven of bekende norm) en ‘buiten de boot vallen’ in de klas of op de schoolgemeenschap. Ook lezen we in de kranten dat de vraag klinkt: moeten scholen niet iets gaan doen voor al die kinderen van wie de ouders gaan scheiden of al gescheiden zijn? Hebben kinderen in deze tijd meer persoonlijke aandacht nodig voor hun ‘binnenwereld’, voor het groeien en rijpen van hun emotionele leven? Is de buitenwereld dusdanig veranderd voor de kinderen dat zij, om zich veilig en verbonden te voelen met deze buitenwereld, extra aandacht en ondersteuning nodig hebben? Het antwoord lijkt ‘ja’ te zijn. We worden steeds individualistischer als mens, we schrijven meer en meer onze eigen unieke biografie en dat gaat gepaard met vragen, zoeken, tasten hoe dit te doen.

42 Palmpasen en Pasen vieren met kinderen
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
Ouders die de jaarfeesten in hun gezin willen vieren, geven vaak aan het paasfeest een ‘lastig’ feest te vinden. Dood, opstanding… Hoe geef ik dit vorm met mijn kinderen als ik het feest zelf al niet kan begrijpen? Ieder jaar op de Academie voor Ouders is dit feest een onderwerp van gesprek. In dit artikel gaan we in op het palmpaasfeest en paasfeest.

44 Antroposofie en neurobiologie door ŽŽn deur
Jannie Mšller
Beweegbaar speelgoed. Doen!

45 BOEKEN
Lo•s Eijgenraam
De Wriemeltenen. Auteur: Jeanne Meijs